Roku 1879 tehdejší starosta hodnotil činnost hasičů slovy: „… sbor má 20 členů ke cvičením sborovým s tím, že se může honositi skvělými výsledky nejen co do působnosti, nýbrž i ze stránky finanční“.

„Členové Sboru dobrovolných hasičů v Mníšku pod Brdy mají za sebou v posledních letech bohaté zkušenosti z mnoha provedených zásahů, včetně záchranných prací při povodních v roce 1997 na Moravě a v roce 2002 v Řevnicích a okolí. Jsme připraveni chránit životy a majetek všech, kteří se díky živelným pohromám a nehodám ocitnou v tísni. K tomu nás váže úsilí a odkaz našich předků,“ říká starosta sboru Jiří Šedivý.

A jak jsou na tom s technikou? Patří k ní dvě cisterny na podvozcích Liaz 101, Tatra 815 a Tatra 138 a dnes již historické vozidlo PPS 12. Hasičská technika vyžaduje neustálé opravy a údržbu, aby byla v kteroukoli noční a denní dobu připravena k účinnému zásahu. Za vraty hasičské zbrojnice jsou ukryty stovky poctivě odpracovaných hodin dobrovolných hasičů. Členové SDH Mníšek pod Brdy zdarma odpracovali loni jen při zásazích 1510 hodin, zde ovšem není zahrnuta doba vynaložená při přípravě a údržbě techniky, výzbroje a výstroje po zásahu.

Od roku 2002 je dvacítka členů zásahové jednotky v případě potřeby svolávána SMS zasílanými na mobilní telefony operačním střediskem, což umožnilo dosáhnout výjezdu prvního vozidla do pěti minut v kteroukoli roční a denní dobu. Jednotka je zařazena jako JPO III. Členové zásahové jednotky jsou vybaveni svolávacím zařízením a mobilními telefony, takže je slyšet známou požární sirénu méně často než dříve.

Kozlův hasičský počin - HLASUJTE ZDE.

Dále je zásahová jednotka vybavena přílbami Gallet, kabáty Nomex, kapesními radiostanicemi, obleky proti sálavému teplu a ostatními ochrannými pomůckami, což umožňuje provádění zásahu i ve velmi ztížených a složitých podmínkách.

„Díky vybavenosti a vycvičenosti naší zásahové jednotky a díky pravidelnému seznamování se s technikou a novinkami v technických prostředcích hasičských záchranných sborů se daří držet zájem členů o hasičské řemeslo, být rovnocenným partnerem a nezanedbatelným spolupracovníkem HZS okresu Praha západ, což se pravidelně prokazuje na společných zásazích,“ říká velitel sboru Jaroslav Prais.

A to se projevilo i ve statistice zásahů za minulý rok. Dobrovolní hasiči z Mníšku vyjeli v roce 2008 ke čtyřiceti požárům, sedmi technickým zásahům, k jedné dopravní nehodě a jednomu úniku ropných produktů. Všude obstáli na výbornou.

„Tíží nás v poslední době jeden velký problém“ postěžoval si na závěr starosta sboru Jiří Šedivý. „Chybí nám citelně mladá krev, loni koncem roku jsme museli dokonce zrušit družstvo mládeže. Zájem zkrátka není. I když se nám v poslední době přihlásilo do našich řad několik mladých kolegů, budeme se muset nad tímto problémem vážně zamyslet, abychom jednou nezůstali bez následovníků.“

Vít Řezáč