Několik týdnů předtím byl nalezen dopis, v němž neznámý vyhrožoval, že obec bude hořeti ze čtyř stran. Ač se v noci hlídalo, vyhořelo stavení Stodolovo, stavení Žádníkovo, a stodola i chlévy Vávrovy. Ponocný a pastýř Jan Konvička viděl sice člověka, jak podpaluje stavení, nemohl ho však dostihnout. A tak byl pádný důvod, aby se z občanů ustavil Místní sbor dobrovolných hasičů. Stalo se tak na ustavující schůzi v září 1898.

V současné době má SDH Senohraby 112 členů včetně důchodců.

„Zatím si nemůžeme stěžovat, o členství v našem sboru je zájem, a to i mezi mládeží. Působí u nás dvě družstva mládeže, mladších a starších žáků, máme i dvě družstva mužů a jedno žen. Ti se pravidelně účastní nejrůznějších soutěží. Za pozitivní považuji, že z desítky mládežníků tak v průměru čtyři zůstávají sboru věrni a pokračují v aktivní činnosti,“ řekl Deníku starosta sboru Roman Bílý.

Do pěti minut

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Senohraby má dvacet členů a spadá do kategorie JPO II. To znamená, že musí být schopna výjezdu do pěti minut od vyhlášení poplachu. Zasahuje i mimo území svého zřizovatele a je součástí integrovaného záchranného systému. close zoom_in

Členové výjezdové jednotky absolvují pravidelné lékařské prohlídky. Prokazují odbornou způsobilost k výkonu své funkce. Jsou oprávněni k práci v dýchací technice, absolvovali zdravotnické školení, výcvik pro vyprošťování osob z havarovaných vozidel, výcvik pro zásah v prostředí zamořeném nebezpečnými látkami, a také prošli školením pro práci s motorovou pilou.

Nezájem kraje

„Velké problémy máme v současné době s technikou. Nejnovějším vozem je rychlý zásahový automobil Mazda, ale i ten má svá nejlepší léta za sebou. Automobilovou stříkačku IFA jsme museli pro technickou nezpůsobilost odevzdat, takže nám zbývá jen cisternová automobilová stříkačka CAS 32 TATRA 148. Ta je pětatřicet let stará, takže si dokážete představit, jaké úsilí vyžaduje udržet ji v provozu. Zasahujeme hodně při nehodách na dálnici a dostat se po ní s touhle tatrovkou třeba třicet kilometrů, to je někdy problém,“ uvedl jednatel a náměstek starosty Jan Beneš.

Nejvíce si hasiči stěžují na nezájem Středočeského kraje a jeho HZS. „Bombardujeme je každoročně alespoň deseti žádostmi o přidělení nové techniky, ale staví se k našim požadavkům zády. Odmítají i naše žádosti o dotace,“ řekl Bílý.

VÍT ŘEZÁČ