Sbor dobrovolných hasičů ve Štěchovicích byl založen z podnětu obecního zastupitelstva 28. listopadu 1886. Sborem za více než 120 let existence prošlo přes sedm set členů, kteří svou činností postupně psali dějiny sboru.

„Dnes náš sbor čítá téměř sto členů, z toho zásahová jednotka má 10 členů, kteří drží služby na telefonu,“ informuje starosta sboru Martin David a dodává: „Přibližně čtvrtinu naší členské základny tvoří ženy, jedná se většinou o manželky a další rodinné příslušníky hasičů.“

Vozový park sboru tvoří tři cisternové automobilové stříkačky Tatra 148 z roku 1972, Tatra 148 z roku 1980 a Mercedes Benz AK 1417 z Belgie z roku 1979, která je u sboru od roku 2006. Tehdy ji štěchovičtí dostali jako dar od spřáteleného sboru Brandweer Kalmthout z Belgie.

Sbor se významnou měrou podílí na společenském životě obce. Pořádá plesy, dětské dny, dohlíží při pálení čarodějnic, sportovních závodů a dalších akcích. Členové sboru se také účastní závodů v hasičském sportu. „Všechno je to ale o čase, kterého se nám moc nedostává. Proto letos moc nezávodíme,“ pokračuje David.

V roce 2004 byl příležitosti jubilea založení sboru nákladem 300 kusů vydán Almanach Sboru dobrovolných hasičů Štěchovice. Je to vůbec poprvé v historii trvání sboru, kdy byla zpracována a vydána publikace s podrobnou historii sboru. V publikaci je na osmdesáti stranách v několika kapitolách povídání o historii sboru, ale také stručné dějiny župy Proudské, přehled techniky u sboru od roku 1886 a kompletní seznamy všech starostů, velitelů, jednatelů a členské základny. Publikace obsahuje celkem třicet sedm obrázků z historie a ze současnosti, z toho dvanáct je barevných.