Nezasvěcený člověk by si mohl myslet, že zdejší sbor má stovky členů, ve skutečnosti se ale o kulturu v obci stará zhruba padesátka místních.

„Sbor má padesát členů, ale aktivních je zhruba deset nebo patnáct. V zásahové jednotce, která vyjíždí k požárům nebo likvidovat následky po vichřicích, případně odčerpávat vodu ze zatopených sklepů, je pak devět lidí,“ říká velitel sboru dobrovolných hasičů Míla Nouzák.

Těžké začátky

Sbor byl založen 18. června 1922 v hostinci Antonína Plódra. Začátky ale nebyly snadné, protože se sbor potýkal s nedostatkem financí a chyběla mu technika i výzbroj.

Od začátku se hasiči snažili o pořízení požární stříkačky a výzbroje, což se jim dlouho nedařilo. S nedostatečnou výbavou se potýkali donedávna. Teprve v červenci 2006 získali bezplatným převodem z obce Doksy automobil Škoda 706, který stál v místní zbrojnici bez využití. „Teď už máme vybavení skoro jako profesionálové,“ prohlásil Nouzák.

Zdejší hasiči se specializují spíše na technickou pomoc, nebo odčerpávají vodu. Za poslední tři roky působnosti zasahovali u zhruba čtyř požárů. Na hasičské soutěže jezdí za hasiče z Drahelčic jen družstvo žen. Zájemců z řad mužů je totiž málo.