Jednotka sboru dobrovolných hasičů městské části Praha 11 je zařazena v poplachovém plánu pražského Hasičského záchranného sboru v kategorii JPO V a vyjíždí na výzvu operačního střediska k požárům, živelným pohromám nebo technickým zásahům.

Nejčastěji se jedná o čerpání vody ze sklepů, likvidaci padlých stromů a větví a samozřejmě požáry.

Oslavili stovku

Sbor dobrovolných hasičů Chodov byl založen 8. července roku 1894 na veřejné schůzi obecního zastupitelstva a patří k nejstarším občanským sdružením na území dnešní městské části Praha 11.

K nejdůležitějším mezníkům z historie sboru v posledních letech patří přestěhování sboru z původních nevyhovujících prostor v ulici Květnového vítězství do nové hasičské zbrojnice, vybudované v prostorách bývalé blokové kotelny v Bohúňově ulici v roce 2003. V roce 2004 oslavil Sbor 110. výročí svého založení.

Zasahovaliu Výstaviště i v tržnici

„Jelikož působíme především na sídlišti, Jižním Městě, je těžištěm naší činnosti práce s mládeží. V současnosti máme 25 mladých hasičů do 18 let. Pro členy oddílu je připravena celoroční činnost v podobě her, soutěží, exkurzí a dalších akcí s hasičskou a záchranářskou tematikou. Dospělých aktivních hasičů je 20, členů samozřejmě víc,“ informuje zástupce velitele sboru Michal Brunner a dodává: „V loňském roce jsme měli dvacet výjezdů, včetně velkých požárů na Výstavišti a v písnické tržnici. Velice nám pomáhá nová velkokapacitní automobilová stříkačka na podvozku Tatry 815, která se hodí právě na hašení velkých požárů.“

Kromě toho mají chodovští hasiči k dispozici CAS K 25 – LIAZ 101.860, rok výroby 1986, CAS 25 – Škoda 706 RTHP, rok výroby 1983 a velitelský automobil Tatra 613, rok výroby 1990.