Galerie: Úpravy okolí Negrelliho viaduktu v ulici Prvního Pluku.