Galerie: Terminál Na Knížecí, Smíchovské nádraží

Terminál Na Knížecí současný stav. Terminál Na Knížecí navrhovaná podoba. Krok 1 Terminál Na Knížecí navrhovaná podoba. Krok 2 Budova smíchovského nádraží současný stav. Budova smíchovského nádraží navrhovaná podoba. Krok 1 Budova smíchovského nádraží navrhovaná podoba. Krok 2 Smíchovské nádraží současný stav. Smíchovské nádraží navrhovaná podoba. Naproti stávající nádražní budově přes koleje vznikne parkovací dům se záchytným kapacitním parkovištěm a terminál pro autobusy, postupně se sem přesunou ostatní linky. Smíchovské nádraží současný stav. Smíchovské nádraží navrhovaná podoba. Naproti stávající nádražní budově přes koleje vznikne parkovací dům se záchytným kapacitním parkovištěm a terminál pro autobusy, postupně se sem přesunou ostatní linky. Smíchovské nádraží současný stav. Budova smíchovského nádraží navrhovaná podoba. Krok 1 Budova smíchovského nádraží navrhovaná podoba. Krok 2 Na Knížecí současný stav. Terminál Na Knížecí navrhovaná podoba. Smíchovské nádraží současný stav. Smíchovské nádraží navrhovaná podoba. Krok 1 Radlická ulice současný stav Radlická ulice navrhovaná podoba. Smíchovské nádraží navrhovaná podoba. Krok 2 Smíchovské nádraží navrhovaná podoba. Smíchovské nádraží Lokality, o které se jedná. Terminál Na Knížecí současný stav. Terminál Na Knížecí navrhovaná podoba. Terminál Na Knížecí současný stav.