Osmiramenný kandelábr na Hradčanském náměstí byl tím, který mi vnukl nápad pražské osvětlení alespoň částečně zdokumentovat. Rozhodl jsem se ale začít těmi nejjednoduššími, kdy kandelábr nese pouhou jednu lucernu.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

Jednoduchých kandelábrů s jednou lucernou jsou v Praze stovky. Tento je na Karlově mostě.

Jednoduchých kandelábrů s jednou lucernou jsou v Praze stovky. Tento je na Karlově mostě.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

Jednoduchý kandelábr na Karlově mostě.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

Mnoho luceren je připevněno jen ramenem ke zdi domu. Jako tento v Hroznové ulici na Kampě.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

Kandelábr nesoucí elektrické osvětlení s prvky secese na Mostě Legií.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

Reliéfní výzdoba kandelábru na Mostě Legií.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

Kubistický kandelábr od architekta Emila Králíčka na Jungmannově náměstí.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

Unikátní osvětlení z let 1911–1913 je jediná kubistická pouliční lampa svého druhu na světě.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

Byla součástí projektu Adamovy lékárny, za kterou se nacházela.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

Světlo ve Františkánské zahradě.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

Světlo ve Františkánské zahradě.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

Dvouramenný kandelábr v Nerudově ulici.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

Dvouramenný kandelábr v Nerudově ulici.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

Dvouramenný kandelábr nad malostranskými střechami na rampě u Pražského hradu.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

Osvětlení Čechova mostu.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

Kandelábry na Národní třídě nesou dvě elektrická svítidla pro vozovku a třetí pro část chodníku.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

Tříramenný kandelábr s plynovým osvětlením v Železné ulici.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

Tříramenné kandelábry s plynovým osvětlením v Železné ulici.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

Novorenesanční kandelábr u Národního divadla.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

Detail novorenesančního kandelábru u Národního divadla.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

Kandelábr na Malostranském náměstí.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

Čtyřramenný kandelábr na Dražického náměstí na Malé Straně vznikl společnou prací sochaře Eduarda Veselého a arch. Aleše Linsbauera v r. 1867.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

Litinový sokl zdobí čtveřice ženských postav v antikizujícím rouchu, provedených ve vysokém reliéfu. Vlastní osvětlovací lucerny jsou připevněny ke kanelovanému sloupu s korintskou hlavicí.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

Kariatida - socha ženy s nosnou funkcí, například podpírající balkon nebo jako v tomto případě ramena kandelábru.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

Pětiramenný kandelábr před Vinohradským divadlem. Začátkem 20. století je navrhl architekt divadla Alois Čenský.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

Osmiramenný kandelábr v Loretánské ulici na Hradčanech je jeden ze dvou dochovaných v Praze.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

Byl odlit v Komárovských železárnách roku 1865 podle návrhu architekta Alexeje Linsbauera (1838-1895) a sochaře a řezbáře Edvarda Veselého (1817-1892).

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

Ze čtvercové kamenné základny, osazené litinovým znakem Prahy,vychází litinový válcový tubus zdobený ženskými figurami. Dále pokračuje kanelovaný sloup, který nese 8 velmi zdobných ramen.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

Vlastní lucerny jsou šestiboké, původně plynové. Byly osazeny motýlovým hořákem, který pro malou účinnost nahradilo Auerovo žhavicí svítidlo „tzv. punčoška“.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

Na spodní části ramene jsou rostlinné motivy, horní část zdobí draci.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

Osmiramenný kandelábr na Hradčanském náměstí byl stejně jako předcházející odlit v Komárovských železárnách roku 1865 podle návrhu architekta Alexeje Linsbauera a sochaře a řezbáře Edvarda Veselého.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

Pět tun vážící kandelábr je vysoký 8,5 metru o průměru 4 metry. Zdobení tvoří čtyři ženské postavy v rouchu s vysokým reliéfem, nad nimiž je osm novobarokních ramen se svítilnami.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

V roce 2005 byl kandelábr na Hradčanském náměstí zrekonstruován a byla na něj instalována nová technologie plynového osvětlení.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

Nejvýše vyčnívá novorenesanční sloup s alegorickou postavou Prahy.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

Čtyřramenný kandelábr u Rudolfina na Náměstí Jana Palacha.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

Kandelábry před Rudolfinem s dvěma prstenci osmiramenných lamp, na jejichž vrcholu balancují okřídlené Viktorie.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

NEJNOVĚJŠÍ VIDEO Z REGIONU
Pěstírny marihuany.
DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Zdroj: Policie Praha