Osmiramenný kandelábr na Hradčanském náměstí byl tím, který mi vnukl nápad pražské osvětlení alespoň částečně zdokumentovat. Rozhodl jsem se ale začít těmi nejjednoduššími, kdy kandelábr nese pouhou jednu lucernu.

Osmiramenný kandelábr na Hradčanském náměstí byl tím, který mi vnukl nápad pražské osvětlení alespoň částečně zdokumentovat. Rozhodl jsem se ale začít těmi nejjednoduššími, kdy kandelábr nese pouhou jednu lucernu.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

Jednoduchých kandelábrů s jednou lucernou jsou v Praze stovky. Tento je na Karlově mostě.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

Jednoduchý kandelábr na Karlově mostě.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

Mnoho luceren je připevněno jen ramenem ke zdi domu. Jako tento v Hroznové ulici na Kampě.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

Kandelábr nesoucí elektrické osvětlení s prvky secese na Mostě Legií.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

Reliéfní výzdoba kandelábru na Mostě Legií.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

Kubistický kandelábr od architekta Emila Králíčka na Jungmannově náměstí.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

Unikátní osvětlení z let 1911–1913 je jediná kubistická pouliční lampa svého druhu na světě.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

Byla součástí projektu Adamovy lékárny, za kterou se nacházela.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

Světlo ve Františkánské zahradě.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

Světlo ve Františkánské zahradě.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

Dvouramenný kandelábr v Nerudově ulici.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

Dvouramenný kandelábr v Nerudově ulici.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

Dvouramenný kandelábr nad malostranskými střechami na rampě u Pražského hradu.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

Osvětlení Čechova mostu.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

Kandelábry na Národní třídě nesou dvě elektrická svítidla pro vozovku a třetí pro část chodníku.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

Tříramenný kandelábr s plynovým osvětlením v Železné ulici.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

Tříramenné kandelábry s plynovým osvětlením v Železné ulici.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

Novorenesanční kandelábr u Národního divadla.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

Detail novorenesančního kandelábru u Národního divadla.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

Kandelábr na Malostranském náměstí.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

Čtyřramenný kandelábr na Dražického náměstí na Malé Straně vznikl společnou prací sochaře Eduarda Veselého a arch. Aleše Linsbauera v r. 1867.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

Litinový sokl zdobí čtveřice ženských postav v antikizujícím rouchu, provedených ve vysokém reliéfu. Vlastní osvětlovací lucerny jsou připevněny ke kanelovanému sloupu s korintskou hlavicí.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

Kariatida - socha ženy s nosnou funkcí, například podpírající balkon nebo jako v tomto případě ramena kandelábru.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

Pětiramenný kandelábr před Vinohradským divadlem. Začátkem 20. století je navrhl architekt divadla Alois Čenský.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

Osmiramenný kandelábr v Loretánské ulici na Hradčanech je jeden ze dvou dochovaných v Praze.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

Byl odlit v Komárovských železárnách roku 1865 podle návrhu architekta Alexeje Linsbauera (1838-1895) a sochaře a řezbáře Edvarda Veselého (1817-1892).

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

Ze čtvercové kamenné základny, osazené litinovým znakem Prahy,vychází litinový válcový tubus zdobený ženskými figurami. Dále pokračuje kanelovaný sloup, který nese 8 velmi zdobných ramen.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

Vlastní lucerny jsou šestiboké, původně plynové. Byly osazeny motýlovým hořákem, který pro malou účinnost nahradilo Auerovo žhavicí svítidlo „tzv. punčoška“.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

Na spodní části ramene jsou rostlinné motivy, horní část zdobí draci.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

Osmiramenný kandelábr na Hradčanském náměstí byl stejně jako předcházející odlit v Komárovských železárnách roku 1865 podle návrhu architekta Alexeje Linsbauera a sochaře a řezbáře Edvarda Veselého.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

Pět tun vážící kandelábr je vysoký 8,5 metru o průměru 4 metry. Zdobení tvoří čtyři ženské postavy v rouchu s vysokým reliéfem, nad nimiž je osm novobarokních ramen se svítilnami.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

V roce 2005 byl kandelábr na Hradčanském náměstí zrekonstruován a byla na něj instalována nová technologie plynového osvětlení.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

Nejvýše vyčnívá novorenesanční sloup s alegorickou postavou Prahy.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

Čtyřramenný kandelábr u Rudolfina na Náměstí Jana Palacha.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

Kandelábry před Rudolfinem s dvěma prstenci osmiramenných lamp, na jejichž vrcholu balancují okřídlené Viktorie.

Zdroj: DENÍK/ Jiří Koťátko

NEJNOVĚJŠÍ VIDEO Z REGIONU
Pěstírny marihuany.
DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Zdroj: Policie Praha