Galerie: Nemocnice Na Bulovce

Nemocnice Na Bulovce. Fakultní nemocnice Bulovka - ředitel Jan Kvaček přebírá podpisové archy z rukou zástupců přednostů a primářů - Norberta Pauka, Ph. D., přednosty Pneumologické kliniky FNB a 3. LF UK a MUDr. Martina Čihaře, primáře Neonatologického oddělení. Fakultní nemocnice Bulovka - ředitel Jan Kvaček přebírá podpisové archy z rukou zástupců přednostů a primářů - Norberta Pauka, Ph. D., přednosty Pneumologické kliniky FNB a 3. LF UK a MUDr. Martina Čihaře, primáře Neonatologického oddělení. Fakultní nemocnice Bulovka - podepsaní vedoucí lékaři vyjádřili podporu řediteli Jana Kvačky Fakultní nemocnice Bulovka - ředitel Jan Kvaček přebírá podpisové archy z rukou zástupců přednostů a primářů - Norberta Pauka, Ph. D., přednosty Pneumologické kliniky FNB a 3. LF UK a MUDr. Martina Čihaře, primáře Neonatologického oddělení. Fakultní nemocnice Bulovka - ředitel Jan Kvaček přebírá podpisové archy z rukou zástupců přednostů a primářů - Norberta Pauka, Ph. D., přednosty Pneumologické kliniky FNB a 3. LF UK a MUDr. Martina Čihaře, primáře Neonatologického oddělení. Nemocnice Na Bulovce. Nemocnice Na Bulovce. Nemocnice Na Bulovce. Nemocnice Na Bulovce. Nemocnice Na Bulovce. Nemocnice Na Bulovce. Nemocnice Na Bulovce. Nemocnice Na Bulovce. Nemocnice Na Bulovce. Nemocnice Na Bulovce. Nemocnice Na Bulovce. Nemocnice Na Bulovce Nemocnice Na Bulovce Nemocnice Na Bulovce