Galerie: Na místě komplexu budov Transgas vznikla obrovská proluka.