Galerie: Lodě festivalu Navalis

Benátská loď Geografia připluje do Prahy na slavnosti svatojánských Navalis. Bude to poprvé, co opustí domáckou loděnici v benátském Arsenalu. Cavalli s koňmi na přídi znázorňuje rychlost benátských lodí. Bude to druhá loď, která připluje do Prahy a okusí sladkou vltavskou vodu. Geografia a Cavalli poprvé ve své historii opustí Benátky a vypraví se na dlouhou cestu do Prahy, aby pluly po Vltavě v rámci slavností svatojánských Navalis. Lodě typu bissone jsou přes 16 metrů dlouhé a mají nízký ponorem. I přes svojí délku se výborně ovládají v mělké benátské laguně. Každou loď typu bissone ovládá 8 veslařů. Lodě vyplouvají z domovské loděnice pouze jednou za rok na velkou Regatu Storicu. Žádná z nich dosud neopustila Benátky. Cavalli v celé své délce. Žena s glóbem na přídi lodi Geografia je symbolem objevitelských a dobyvatelských úspěchů Benátek. Na fotografii Zdeněk Bergman,  hlavní pořadatel svatojánských Navalis a majitel společnosti Pražské Benátky. Detail lodi Geografia. Bohatě vyřezávaná záď lodi Geografia. Manuele Medoro je zodpovědný za benátské tradiční slavnosti a lodě. On a jeho tým pečuje o stav lodí bissone a bude pracovat na zdobení lodi Praga. Benátky vlastní celkem 10 pompézních lodí typu bissone. Barokní lodě využívala především benátská aristokracie k prezentaci svého bohatství a moci. Lev se svatozáří, mečem a evangeliem je hlavním symbolem města Benátky. Detail dřevořezby na zádi lodě, která nese benátského lva. Zdeněk Bergman (vpravo) představuje plány na výzdobu lodi Praga benátskému radnímu pro kulturu Giovannimu Giustovi (vlevo zády). Detail navrhované výzdoby lodi Praga se sochou sv. Jana Nepomuckého na přídi. Loď Praga ponese znaky hlavního města Prahy. Detail zádi. Loděnice Arsenal ze 16. století, kde jsou lodě bissone celoročně umístěné. Další část loděnice Arsenal. Na přídi každé benátské gondoly se nachází tzv. ferro, které vyvažuje gondoliéra. Vrchní část ferra symbolizuje dóžecí čepici, typickou pro vládce Benátek. Sedm železných fousů představuje sedm benátských čtvrtí.