Čimický rybník 1946. První zmínky o Čimickém rybníku jsou z roku 1890. Byl využíván především rybáři a sloužil hasičům jako záložní zdroj požární vody. V roce 2005 byl rybník úspěšně revitalizován.

Čimický rybník 1946. První zmínky o Čimickém rybníku jsou z roku 1890. Byl využíván především rybáři a sloužil hasičům jako záložní zdroj požární vody. V roce 2005 byl rybník úspěšně revitalizován.

Zdroj: MHMP

V krojích. K vesnickým radovánkám patřily vždy i tancovačky. Uprostřed snímku je zachycený tehdejší starosta Karel Dvořák.

Zdroj: OS na ochranu památek v Dolních Chabrech

Čimice. Většina vyobrazených budov už bohužel kvůli výstavbě sídliště neexistuje.

Zdroj: Fotohistorie.cz

Karel Dvořák. Starosta Karel Dvořák stál u zrodu Sboru dobrovolných hasičů, Tělovýchovné jednoty Sokol, spolku knihovního a zastával místa ve školské radě.

Zdroj: OS na ochranu památek v Dolních Chabrech

NEJNOVĚJŠÍ VIDEO Z REGIONU
McDonald's Cup. Je tu 23. ročník.
DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Zdroj: McDonald's Cup