1/1

STROJOVNA. Nachází se ve vodní elektrárně na Štvanici.

STROJOVNA. Nachází se ve vodní elektrárně na Štvanici.

Zdroj: Ivan Babej