Galerie: Centrum metadonové substituce v pražské Nemocnici Na Bulovce.