Pohled od jihozápadu na možnou podobu nové čtvrti. V jižní části je patrné umístění budovy koncertního sálu (filharmonie) pro 1800 až 2000 diváků spolu s doplňkovým zázemím a celkovým řešením okolního veřejného prostoru.

Zdroj: IPR Praha

Pohled na možnou podobu nové čtvrti ze severu. Z jihu od stanice Vltavská (a od budoucího koncertního sálu) vede na sever hlavní osa podél parku, která je na severu zakončena třemi vyššími dominantami obklopujícími náměstí u Nádraží Holešovice.

Zdroj: IPR Praha

Jednoduchá modelace možné budoucí podoby nové čtvrti – pohled z jihovýchodu. U Bubenského nádraží bude umístěn Památník Ticha obětem holokaustu, který bude zasazen uprostřed nového náměstí.

Zdroj: IPR Praha

Pohled od severovýchodu na možnou podobu nové čtvrti. Magistrála povede současnou stopou v ulici Argentinská na východní straně – nově by měla být kryta trojitým stromořadím, aby došlo ke zmírnění hluku, snížení teploty ulice a redukci exhalací ze spalo

Pohled od severovýchodu na možnou podobu nové čtvrti. Magistrála povede současnou stopou v ulici Argentinská na východní straně – nově by měla být kryta trojitým stromořadím, aby došlo ke zmírnění hluku, snížení teploty ulice a redukci exhalací ze spalo

Zdroj: IPR Praha

Perspektiva z pohledu chodce nové ulice, která vznikne propojením Veletržní a Dělnické.

Zdroj: IPR Praha

Perspektiva z pohledu chodce – centrální park podél železničního viaduktu.

Zdroj: IPR Praha

Vizualizace pomocí axonometrie.

Zdroj: IPR Praha

Vizualizace pomocí axonometrie.

Zdroj: IPR Praha

Perspektiva.

Zdroj: IPR Praha

Perspektiva.

Zdroj: IPR Praha

NEJNOVĚJŠÍ VIDEO Z REGIONU
McDonald's Cup. Je tu 23. ročník.
DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Zdroj: McDonald's Cup