Ve fotbalovém turnaji se na Václavském náměstí utkalo 18 ženských týmů, aby podpořily úsilí o lepší svět. Každý tým reprezentoval některý ze 17 cílů udržitelného rozvoje OSN (Sustainable Development Goals = SDGs).

Na naplňování SDGs se v roce 2015 shodly všechny členské státy OSN v rámci tzv. Agendy 2030. Společný plán definuje svět v roce 2030 a konkrétní kroky, jak bojovat s ekonomickými, environmentálními a sociálními problémy, se kterými se potýká. Do Prahy přivedla „Global Goals World Cup“ Asociace společenské odpovědnosti.

Řízená pastva ovcí a koz v Divoké Šárce.
Ekologická a levná péče o zeleň. V Praze se opět pasou ovce a kozy