Prezident klubu Luděk Vinš informoval ostoprocentně pokrytém rozpočtu, a tak se směle osnují vize na modernizaci. „Chceme vHorních Počernicích ve spolupráci stamní městskou částí rozšířit areál ominimálně čtyři travnaté plochy,“ řekl první muž Žižkova. Vedle modernizace Xaverova se však sinvesticemi počítá ina výměnu hrací plochy na hlavní stadionu pod věží. „Hrací plocha na Viktorce je vdezolátním stavu. Žádá si nápravu. Navíc příští rok vlétě musí být všechny hrací plochy vlize vyhřívané,“ připomnělVinš.

Otázkou však je, zda se modernizace trávníku zvládne už letos či napřesrok. „Požádali jsme ČMFS, aby nám finančně vypomohl. Mohly by se unás hrát zápasy mistrovství Evropy devatenáctiletých. Pokud svaz kývne, dokážeme to technicky zvládnout,“ informoval.

Náklady na instalaci vyhřívacího tělesa a položení koberce se pohybují kolem 20milionů korun.