Firma Online Services LTD uplatňuje u Městského soudu v Praze pohledávku přes šest milionů korun po splatnosti, kterou odkoupila od Kusého. Ten byl ředitelem Slavie od května 2012 do června 2013, předtím vedl hokejové Pardubice a působil i u hokejové reprezentace. Po Slavii tuto částku požadoval jako zprostředkovatelskou odměnu za činnost v reklamě, obchodu a propagaci na základě smlouvy, která podle něj platila i po jeho odchodu.

"Slavia čelí jednoznačně šikanóznímu insolvenčnímu návrhu na základě pohledávek, které nemají reálný základ a jsou podle našeho názoru neoprávněné," stojí v prohlášení Slavie. "Žádná pohledávka z pracovního poměru pana Kusého neexistuje a žádná jiná smlouva s panem Kusým nebyla platně uzavřena."

Slavia naopak tvrdí, že po Kusém v klubu zůstaly dluhy. "Výsledek jedenáctiměsíčního fungování pana Kusého v čele našeho klubu skončil ekonomickou i sportovní katastrofou, s jejímiž následky se potýkáme dodnes. Insolvenční návrh na Slavii a domáhání se částky bezmála dvacet milionů korun ukazuje, že morální vlastnosti pana Kusého jsou ještě slabší než ty odborné," uvedla Slavia. Kusý se sám domáhá dalších 13 milionů korun v exekučním řízení.

Slavia přirovnala jednání k insolvenční mafii

Za podezřelé považuje Slavia i to, že pohledávka byla postoupena firmě v Tichomoří.

"Vnímáme to jako účelové, aby byla uměle vytvořena takzvaná mnohost věřitelů, jako podmínka podání insolvenčního návrhu. Oznámení o postoupení údajné pohledávky s výzvou k úhradě jsme od této společnosti obdrželi 26. května, přičemž insolvenční návrh byl podán jen o týden později. Z dokumentů přitom vyplývá, že pan Kusý tuto údajnou pohledávku postoupil už v závěru roku 2013. To, že nás tato společnost informovala o svých údajných nárocích až po roce a půl, nás znovu jen utvrzuje v podezření z další účelové manipulace s fakty a daty," uvedl vršovický klub.

Jednání přirovnal k insolvenční mafii. "Vnímáme, že podobně zákeřným způsobem, jakým pan Kusý zaútočil na Slavii, připravily insolvenční mafie v Česku řady firem i jednotlivců o majetek, a proto věnujeme s našimi právními zástupci případu maximální pozornost a věříme, že v krátké době tento útok odvrátíme," uvedla Slavia.

Ligová sezona v ohrožení?

Návrh mimo jiné poukazuje i na údajné dluhy Slavie vůči hráčům a jako příklad uvádí pohledávku Kapverďana Fernanda Nevese ve výši 2,7 milionu korun. Dalších pět případů dluhů vůči hráčům prý řeší arbitráž Fotbalové asociace ČR.

"Spor okolo hráče Nevese se v současné době vede na FIFA a dosud není pravomocně ukončen. Hráčem uplatněná pohledávka je však podle našeho názoru zcela neoprávněná a navíc účelově vykonstruovaná s cílem zakrýt celou podstatu věci. Slavia v řízení vedeném u FIFA naopak uplatňuje svůj nárok na náhradu škody, která jí ukončením smlouvy ze strany hráče Nevese vznikla," uvedla Slavia.

Podle FAČR k 31. prosinci 2014 nemá Slavia žádné neřešené dluhy, jinak nemohla získat licenci. "Pro všechny kluby platí, že pokud existují závazky k 31. prosinci 2014, musí deklarovat, že se s nimi pracuje. Například že jsou u arbitráže," řekl licenční manažer asociace Stanislav Rýznar.

Současnou situaci Rýznar pozorně monitoruje. Návrh na insolvenci není důvodem zahajovat řízení o odebrání licence. "Není to první podobný případ. Vždy jsem je intenzivně sledoval a budu i nyní," uvedl.