Nové tváře, nové vize a s tím i naděje na zlepšení současného stavu. Pražský fotbalový svaz (PFS) má za sebou volební valnou hromadu, z níž vzešlo nové vedení.

V jeho čele stane na čtyřleté volební období 35letý místopředseda představenstva fotbalové Sparty Dušan Svoboda, jenž dostal od delegátů přednost před Jindřichem Rajchlem z Dukly poměrem hlasů 58:49.

„Pražský fotbalový svaz musí fungovat aktivněji než dosud. Mám ideu, jak toho dosáhnout,“ uvedl Svoboda, který je rovněž od loňského června členem výkonného výboru ČMFS.

Čím jste přesvědčil delegáty, aby se rozhodli právě pro vás?

Naše programy, pana Rajchla i můj, byly podobné, ani nemohly být zásadně odlišné. I preference byly vyrovnané, takže řada delegátů se rozhodla podle toho, jak jsme na ně okamžitě zapůsobili. Zafungovala i podpora ze strany Slavie. Sparta a Slavia se přihlásily k odpovědnosti za pražský fotbal, a to je dobře. To je velký jednotící prvek, když se tyto kluby v zásadních věcech shodnou.

O vašem zvolení tedy rozhodly hlasy do poslední chvíle nerozhodnutých delegátů, dá-li se to tak formulovat…

Řekl bych, že jich byla tak pětina. Rozhodli se až na místě, podle toho, jak kdo vystupoval. Šlo o to, komu jsou delegáti ochotni víc věřit.

A stěžejní prvky vašeho programu?

Získat finanční prostředky, zaměřit se na podporu mládeže a také zlepšení vlastní prezentace. Co se týče peněz, Pražský fotbalový svaz sice nikdy nebude v pozici, aby zajišťoval klubům jejich rozpočet, jde spíš o pomoc oddílům s marketinkovou činností a poradenství v oblasti využití dotací či grantů. Samotný svaz musí být sám aktivní v oblasti jejich získávání, musí sám přicházet s vlastními projekty. Dále jde o to, zvrátit trend klesající základny fotbalové mládeže například spoluprací se školami a podílet se i na školení trenérů. Mám připravený projekt, který se na větší popularizaci fotbalu zaměří.

Ale bude tu i tlak opozice…

Jak už jsem uvedl, programy jsou podobné, a toho je třeba využít ke spolupráci. Nejsem zatížen v Pražském fotbalovém svazu žádnou minulostí, chci přizvat všechny ke spolupráci na společném cíli. Pak ani žádná opozice nebude. Tohle není o mocenských pozicích, lidé to dělají spíš jako koníček.

Ale pro vás je to už třetí významná funkce, jak to chcete zvládat?

O pravomoce se podělím se členy nového výkonného výboru i komisí svazu. Budu klubům k dispozici, mohou se obrátit přímo na mě. Je důležité, abychom byli vůči sobě navzájem velmi otevření.

Nové vedení PFS

Předseda: Dušan Svoboda
Výkonný výbor: Michal Fischer, Tomáš Cigánek, Jaroslav Pavelka, František Vitovský, Jiří Ulrich, Karel Horčík, Miloslav Brych, Michal Šrámek.