Jak dlouho už máte Tipsport ligu "pod palcem"?
Zimní Tipsport ligu organizuje naše agentura na klíč pro společnost Tipsport od ročníku 2013, letos je to tedy pro nás pátý ročník. Za tu dobu se nám podařilo vytvořit organizačně schopný pořadatelský tým, který dokáže poskytnout zúčastněným klubům co možná nejlepší servis.

Když se ohlédnete na samé začátky, v čem se to za poslední roky nejvíce změnilo?
Ohlédnu-li se zpět na počátky turnaje, a to nejen v posledních pěti letech, tak musím konstatovat, že se toho změnilo hodně. Předně se změnila podstatnou měrou kvalita herních povrchů. Díky vývoji technologie umělých trávníků nyní hrajeme na hřištích, které jsou vybaveny trávníky 3. a 4. generace. To znamená, že jsou svou kvalitou daleko šetrnější k hráčům než v minulosti, významně se snižuje riziko zranění a jejich vlastnosti se začínají čím dál tím víc přibližovat přírodnímu travnatému povrchu. Druhou věcí, ve které vidím změnu a posun, je skutečnost, že pro hodně klubů se tato soutěž stala pevným článkem jejich zimní přípravy, kdy si můžou otestovat případné posily či nové hráče v ostřejších soutěžních zápasech a nejen v přátelských utkáních. Třetí věcí, ve které došlo oproti minulosti k velké změně, je daleko větší mediální pokrytí soutěže, ať už je to televizními či internetovými přenosy. To ve své podstatě znamená výrazné přiblížení soutěže k fanouškům fotbalu. Zatímco v minulosti Zimní Tipsport ligu viděli v podstatě jen fanoušci, kteří si našli cestu na stadion, tak třeba v letošním ročníku se mohou těšit kromě dvou přímých televizních přenosů utkání ze základních skupin na ČT Sport, i na celkem 14 internetových přenosů, což je prozatím rekordní počet přenosů. K investici do tohoto segmentu medializace soutěže nás vedou hlavně ohlasy fanoušků a výrazně stoupající počet unikátních sledujících fanoušků fotbalu.

Co je pro vás organizačně nejsložitější?
Nejsložitější je dát dohromady účastníky a hrací místa jednotlivých skupin. Tato práce začíná v podstatě již v srpnu a definitivně končí na konci října a počátkem listopadu. Nejprve je důležité znát obsah zimní přípravy klubů v souladu s termínovou listinou LFA, poté zvolit vhodná hrací místa s ohledem na kvalitu hřišť a dojezdové vzdálenosti zúčastněných klubů. Mohu zodpovědně říct, že tato v podstatě prvotní fáze je organizačně nejsložitější z celé organizace turnaje, protože se snažíme maximálně vyjít vstříc různým požadavkům klubů a zajistit jim co možná nejkomfortnější působení v turnaji. Věřte, že není vždy jednoduché skloubit dohromady rozdílné termíny zimní přípravy šestnácti účastníků soutěže tak, abyste uspokojili všechny jejich požadavky a přání. Na druhou stranu musím říct, že mně osobně velmi těší pochopení a aktivní přístup našich klubů při řešení jakýchkoliv problémů spojených s touto soutěží.

Praha je jasná, podle jakého klíče vybíráte další místa?
To je v podstatě druhá fáze přípravy. Jakmile vidíme nebo tušíme podle reakce klubů případný zájem o start v soutěži, určujeme hrací místa jednotlivých skupin. Samozřejmě máme již některá místa v hledáčku podle dojezdových vzdáleností jednotlivých účastníků skupin, ale pak musíme na místě prověřit několik zásadních ukazatelů. První a rozhodující je vždy kvalita hřiště a zázemí pro hráče tak, aby podmínky byly odpovídající kvalitě a významu soutěže. Druhým ukazatelem je vyhovující technické zázemí pro realizaci televizních a internetových přenosů a na základě zkušeností z loňského roku v Olomouci musíme vyhodnocovat i bezpečnostní rizika jednotlivých herních míst skupin s ohledem na možné chování fanoušků a požadavky Policie ČR.

A podle jakého pak místo konání Final four?
V minulosti bývalo zvykem, že Final Four se konalo v Berouně. To vyplývalo z logiky věci, neboť majitel turnaje společnost Tipsport, má hlavní sídlo právě v tomto městě. My jsme se před třemi lety s Tipsportem dohodli, že budeme s místem konání Final Four rotovat po celé republice a že finálová klání se budeme snažit přiblížit fanouškům každým rokem v jiném místě naší země. Takže v roce 2014 se hrálo finále v Brozanech nad Ohří, v minulém roce v Praze na Vyšehradě a letos se uskuteční v Mladé Boleslavi. V příštím roce bychom se chtěli s finálovým turnajem přesunout na Moravu, ale vzhledem k tomu, že ještě nejsme dohodnuti, tak bych si dovolil zamýšlené místo v tuto chvíli neprozradit.

Mrzí vás malá účast pražských klubů?
Samozřejmě mrzí každá neúčast slavnějšího klubu. Na druhou stranu se jedná o normální situaci, že každý klub plánuje svoji zimní přípravu z roku na rok jiným způsobem tak, jak jim zrovna vyhovuje. To je třeba respektovat. Jednou se nachází v rozpoložení, kdy jim účast v soutěži vyhovuje a vyžadují kvalitní konfrontaci v přípravném období a následný rok jsou v jiné situaci, a naopak jejich situace vyžaduje zaměřit zimní přípravu jiným způsobem a utkání pro ně není v tomto termínu žádoucí. Na tyto situace jsme zvyklí, řešíme je operativně a musíme je prostě akceptovat. Ale třeba z pohledu organizátora jsme rádi, že se složení účastníků každým rokem mění a činí tím soutěž zajímavější. Letos se po třech letech vrací do soutěže Liberec, po čase také Příbram nebo Jablonec.

Hlásí se kluby samy? Musíte třeba pro velký zájem vybírat kdo ano a kdo ne?
Převážná většina klubů se hlásí sama v momentě, kdy plánují náplň své zimní přípravy. Prozatím se nám nikdy nestalo, že bychom museli některé kluby odmítnout, vždycky to naštěstí vyšlo akorát. Upřímně by mi to bylo líto, i když v letošním ročníku to vzhledem k zájmu o start v soutěži ze strany zahraničních klubů reálně hrozilo. Bojím se, že k této situaci ale v budoucnu nejspíš dojde, neboť o tento turnaj začíná být čím dál větší zájem v zahraničí a my budeme muset na tuto situaci reagovat.

Je vůbec reálná účast českých top klubů?
Pokud máte na mysli Spartu a Plzeň, tyto kluby mají nastaveny obsah zimní přípravy s ohledem na svou účast v evropských pohárech, tedy odlišně. V době uzávěrky turnaji není jasné, zda se probojují do jarních fází evropských pohárů, či nikoliv. Takže by se mohlo jednat o případné jejich účasti v soutěži v době, kdy je již soutěž naplánovaná, a my bychom museli některého z účastníků vyřadit. A to bychom nechtěli nikdy udělat, považovali bychom to za velmi nekorektní postup. Jako organizátor turnaje samozřejmě tuto situaci dovedu pochopit, takže pokud mám odpovědět na otázku, nepovažuji jejich účast za reálnou.

Slavia pak třeba stavěla juniorku, to je lepší se rovnou neúčastnit, že?
No teď jste to trefil přesně. Konkrétně se Slavií jsme byli ve velmi intenzivním styku a troufám si tvrdit, že kdyby neodcestovali na dlouhodobější pobyt do Číny, tak by v letošním jubilejním ročníku Zimní Tipsport ligy startovali. Ve hře byla také možnost startu přímo juniorky Slavie. Pokud má juniorka odpovídající kvalitu tak to naopak považujeme za oživení soutěže. Ale vzhledem k ostatním účastníkům soutěže jsme tuto možnost nakonec odmítli. Tímto bych velmi rád poděkoval generálnímu řediteli Slavie panu Krobovi za korektní jednání.

Co si slibujete od letošního ročníku?
Hodně zajímavých utkání, které určitě nabídnou velmi kvalitní skupiny A a B a zahraniční účastníci ve skupinách C a D. Osobně se na nadcházející jubilejní ročník velmi těším a přál bych si, aby jsme mohli vidět ve Final Four alespoň jednoho zahraničního účastníka

Jsou pro vás čtyři skupiny po čtyřech týmech ideálním počtem nebo uvažujete do budoucna i o rozšíření?
Z hlediska organizace soutěže se jeví stávající model optimální i ve vztahu k termínovému kalendáři nejvyšších soutěží a tréninkové zátěži v zúčastněných klubech. Prozatím se o změně herního systému neuvažuje, ale nevylučuji, že by k tomu v budoucnu nemohlo dojít. Jak jsem již avizoval zaznamenáváme narůstající zájem o start v této soutěži zahraničních klubů, tak je možné, že i o této variantě budeme muset přemýšlet.

Čtěte také: Dukla zahájila přípravu i s ofenzivní posilou Brandnerem