„Radek Příhoda mi poprvé předložil rezignaci už před časem, a tu jsem nepřijal. Napodruhé jsem jeho žádosti vyhověl. Vzhledem k tomu, že příští týden se uskuteční pravidelný předligový seminář rozhodčích profesionálních soutěží za účasti zástupců UEFA a již 22. července začínají FORTUNA:LIGA a FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA, je logickým kandidátem vedení FAČR Libor Kovařík. Jsme přesvědčeni, že disponuje nejen náležitými kvalitami na funkci předsedy, ale také zajistí kontinuitu nastavenou dvouletou prací Radka Příhody a jeho komise, což považujeme za velmi důležité,“ uvedl předseda FAČR Petr Fousek.

„Jako předseda komise rozhodčích jsem byl od roku 2021 součástí reforem v českém fotbale, které zahrnovaly právě i oblast rozhodčích. Podařilo se nám nastavit celou řadu změn, které byly v souladu s koncepcí vedení asociace. Snažili jsme se o to, aby rozhodčí byli nezávislí a mohli pracovat jinak. Chtěli jsme se jako komise přiblížit evropskému vzoru,“ uvedl Radek Příhoda.

Jednomyslná podpora

Výkonný výbor FAČR po svém zvolení v červnu 2021 instaloval nově pětičlennou profesionální komisi rozhodčích v čele s Radkem Příhodou po evropském vzoru, nezávislou na vlivech klubů, ligy i asociace. Tímto modelem eliminoval negativní jevy, které se v českém rozhodcovství odehrávaly do roku 2021. Příhodova komise byla v roce 2021 schválena nejen s jednomyslnou podporou Výkonného výboru FAČR, ale i jednomyslnou podporou Ligového výboru LFA i všech 32 profesionálních klubů.

„Byla to pro mě nesmírně vyčerpávající životní etapa. Práci ve vedení komise rozhodčích a nastavení změn v této oblasti jsem věnoval spoustu energie. V posledních týdnech jsem si sám pro sebe všechno vyhodnotil s tím, že chci zvolnit. Pozice předsedy komise rozhodčích s sebou přináší opravdu enormní pracovní nasazení, a já se po celé dva roky snažil této práci odevzdat maximum. Funkce s sebou navíc přinášela i nepříjemné zkušenosti v podobě různých anonymních udání a dalších podpásovek,“ vysvětlil Radek Příhoda.

„Za celou FAČR, výkonný výbor a české rozhodcovství chci Radku Příhodovi poděkovat za jeho práci, která skutečně nebyla lehká, a popřát mu mnoho zdaru v dalším působení,“ dodal Petr Fousek.

Radek Příhoda zůstane ve fotbale nadále aktivní – působit bude na panelu delegátů UEFA a jako delegát v lize.