"Událost považujeme za bezprecedentní, především z důvodu fyzického napadení delegovaných osob. Více průběh tohoto medializovaného utkání komise rozhodčích nebude komentovat, jelikož je uvedené utkání předmětem šetření sankčních orgánů PFS. S politováním pouze konstatujeme, vzhledem ke všem známým faktům, že se jednalo o plánovaný útok na hlavního rozhodčího utkání," oznámil na webu PFS Kryštof Mencl, předseda komise rozhodčích.

Připomněl také, že pro Chodov nejde o první incident, na konci srpna trenér Gabriel vyhrožoval rozhodčímu. "Absenci jakéhokoliv respektu klubu k autoritě PFS potvrzuje i poslední oficiální vyjádření pana předsedy Holinky, který se vyjádřil v tom smyslu, že „pokud nám budete posílat takové blbce (myšleno rozhodčí)…bude to příště ještě horší," pokračoval Mencl.

"KR tímto vyjadřuje naprostý odpor a znechucení ze vzniklé situace a zároveň vyjadřuje maximální podporu trojici rozhodčích i DFA. Zároveň KR děkuje přítomnému členu FAČR Lukáši Císařovi, který odvážně pomohl chránit rozhodčí a DFA namísto pořadatelů, čímž zamezil ještě většímu násilí vůči delegovaným osobám. Podporu KR vyjadřuje i všem ostatním rozhodčím i DFA, kteří patří do naší široké fotbalové rodiny. Kluby a jejich členy vnímáme jako partnery a žádáme tímto o podporu i je. Absolutně odmítáme jakékoliv verbální vulgární útoky, vyhrožování a zejména jakékoli fyzické násilné ataky směrem ke komukoliv," dodal Kryštof Mencl, který vede Komisi rozhodčích PFS od letošního července.

"Chceme jasně deklarovat, že dokud budeme ve svých funkcích, budeme dělat maximum, aby se podobné případy už nikdy neopakovaly," vzkázal.