A radnice chce tohoto ruchu využít i na jiné stavby, které však život dočasně ještě zhoršují. „Musely by přijít tak jako tak, proto preferujeme realizovat velké investice nyní, a potom už bude klid,“ sdělil starosta Prahy 22 Milan Coller.

Konkrétně se jedná o dostavbu centrálního Nového náměstí. To je z půlky již upravené a je na něm kromě záhonů, parkovacích míst či obchodů i dominantní budova radnice. Na druhé polovině pozemku je staveniště. V ohrazeném prostoru vznikají dvě rozlehlé budovy. V jedné bude poliklinika a policejní služebny, ve druhé občané naleznou obchody a služby.

I na nedokončené části náměstí se počítá s parkovištěm, zelení a lavičkami. „Chceme z Nového náměstí udělat reprezentativní střed obce, kde se lidé budou střetávat a najdou zde většinu toho, co k životu v Uhříněvsi potřebují,“ vysvětlil Coller, podle kterého se jedná kromě plánované výstavby nové školy o jednu z posledních velkých obecních investic. „Potom už přijdou jen mnohemmenší projekty, které svým ruchem nebudou tolik občany rušit, ale přitom jsou též velmi potřebné,“ pokračoval Coller. Jako příklad uvedl stavbu dalších chodníků, nových dětských hřišť či parkových úprav.

„To už bude taková kosmetika, obrazně řečeno barvení Uhříněvsi na růžovo. Nyní děláme kostru a potom už budeme dávat tomuto krásnému místu tvář a zkrášlovat ho,“ použil příměru starosta Prahy 22 Milan Coller.