Kraj ale na to zatím nemá peníze,“ uvedl starosta. Město chystá také obchvat Radlík – Petrov, který by odvedl část dopravy z historického centra a obytných zón mimo město.

Město už začíná jednat s majiteli pozemků v plánované trase silnice. Starosta by také rád co nejdříve zahájil rekonstrukci ulice Pod Mincovnou. Připomněl, že tuto komunikaci s nezpevněným povrchem bude nutné využít jako objížďku, až se bude opravovat Nádražní ulice, která vede z náměstí. „Plánujeme tam potom dostatek parkovacích míst. Největší svízel akce je optický kabel. Náklady na jeho přeložení jsou srovnatelné s cenou silnice samotné,“ poznamenal Čmelík. Město proto jedná s telekomunikační firmou o schůdném řešení.

Památkově chráněné centrum

Peníze nejsou jediný problém, jenž komplikuje rekonstrukci komunikací. Střed Jílového je chráněná památková zóna. Podléhá přísným pravidlům, které je nutné respektovat. „Jílové je středověké město s památkově chráněným centrem. Dopravní zatížení města daleko přesahuje kapacitu úzkých uliček v centru, do kterých navíc zasahují domy,“ uvedl starosta Čmelík. Zdůraznil, že všem zastupitelům jde o zachování historického charakteru města a že chtějí přizpůsobit moderní nároky obyvatel památkovým nárokům co nejohleduplněji. „Pokušíme se přijít na schůdnou cestu, jak zvýšit kapacitu Nádražní ulice, jejíž šířka naprosto nedostačuje a o předepsané šířce sedm metrů plus chodníky si můžeme nechat jen zdát,“ ukazoval reportérům inkriminované místo starosta. „Na jedné straně zeď, na druhé domy, a touto středověkou ulicí jezdí auta v množství odpovídajícím 21. století,“ povzdechl si.

Náměstí čeká rekonstrukce

Starosta plánuje velkorysou obnovu náměstí a hodlá investovat energii do uskutečnění velkých investičních projektů. V pátek se sešel s projektantem inženýrských sítí Jaroslavem Fránou a akademickým architektem Michalem Dostálem. Domlouvali se na parametrech projektu obnovy náměstí. „Potřeba je důkladně zrevidovat všechny sítě, doporučuji i patnáct let starý vodovod prohlédnout kamerami, aby se za pár let nemuselo kopat celé náměstí znova,“ uvedl Frána a doporučoval velmi důkladně zvážit projekt energetických sítí pod náměstím. „Předchozí vedení města zadalo ideovou studii, jak by náměstí mělo v budoucnu vypadat. Některé návrhy sice nerespektují památkovou a dopravní realitu (kruhový objezd na náměstí), ale celkově je to přínosný základ pro vypracování skutečného projektu,“ řekl Deníku starosta.

Město kategoricky trvá na co nejšetrnější podobě rekonstrukce náměstí tak, aby se tam občané i návštěvníci cítili dobře. Z náměstí má zmizet konečná autobusu, která bude přemístěna na nové autobusové nádraží. Plocha náměstí bude vydlážděna podle požadavku památkářů, zrenovuje se park před kostelem a naproti muzeu přibude prostor pro veřejná vystoupení, trhy a podobné události.

„Vyřeší se i problém veřejného WC, které bude v budově záložny se vstupem z boční ulice. Na stejném místě bude také stanoviště kontejnerů na směsný a tříděný odpad,“ doplnil starosta.