První edukativní workshop na téma Kompostování doma proběhl pod taktovkou neziskové organizace Arnika, která se již od roku 2001 svými aktivitami zasazuje o ochranu životního prostředí. Děti se během odborně vedené lekce naučily, co mohou udělat pro to, aby tvořily co nejméně odpadu, a to hlavně v domácím prostředí. Součástí workshopu byla i praktická ukázka a seznámení se s vermikompostérem. „Děti se dozvěděly, jak vermikompostér vypadá, funguje, kde ho mohou mít doma a proč je užitečný. V neposlední řadě se děti na vlastní oči přesvědčily, že lze využít odpad i jako materiál na nové výrobky, a tedy i pojmy jako upcycling nebo recycling jim byly názorně vysvětleny,“ představuje průběh edukativního programu Tereza Kovalčíková z neziskové organizace Arnika.

close Žáci z Prahy 14 oslavili Den země a dozvěděli se o zacházení s odpadem. info Zdroj: Centrum Černý Most zoom_in Žáci z Prahy 14 oslavili Den země a dozvěděli se o zacházení s odpadem. V dětském centru Maxíkov proběhl druhý workshop na téma Plastový ostrov, kde dětem problematiku odpadů lépe přiblížila nezisková organizace Bezobalu. Dlouhodobým cílem organizace je zvýšení povědomí o konceptu Zero Waste, což naplňuje nejen v rámci svých bezobalových prodejen, ale i formou přednášek a edukačních aktivit. A právě s tímto konceptem se děti v Centru Černý Most seznámily v praxi. Žáci si prohlédli nejrůznější předměty a naučili se rozeznávat, které jsou udržitelné a které pouze na jedno použití. Součástí workshopu byla také zábavná hra Kam s tím, během které děti pojmenovávaly různé druhy materiálů a učily se je třídit do správných košů určených k recyklaci. Při přednášce se také dozvěděly, jak dlouho se dané věci a materiály rozkládají v přírodě a kolikrát lze konkrétní materiál recyklovat.

Centrum Černý Most usiluje o osvětu a edukaci v oblasti udržitelnějšího životního stylu nejen na Den Země. Přímo v Centru je návštěvníkům například celoročně k dispozici tzv. Eco Point, kde se mohou rodiny s dětmi zastavit a dozvědět se, jak a co správně třídit. Stejně tak zde mohou recyklaci rovnou vyzkoušet. „V Centru Černý Most třídíme až 18 druhů odpadu a zákazníci u nás mohou recyklovat jak tradiční plast, papír a sklo, tak třeba i plechovky. Do Centra je rovněž možné nosit nepotřebné hračky, knihy a oblečení, a to do speciální Hračkobudky, Knihobudky a Potex kontejneru na textil. Namísto vzniku zbytečného odpadu tak mohou tyto věci někomu dalšímu dál dobře posloužit nebo udělat radost,“ doplňuje Barbora Sádlová, marketingová manažerka Centra Černý Most.

Přehled dalších ekologických aktivit Centra, jako je například splachování šedou vodou či chov včel, najdete zde.

Autor: Tereza Raidová