Zároveň intenzivně pomáhají konkrétním mladým lidem, kteří se po odchodu z dětského domova ocitli v tíživé životní situaci v souvislosti s korona krizí, například přišli o bydlení či zaměstnání. Koordinátoři ZS poskytují dále kontinuální podporu v 85 % dětských domovů v ČR.

Projekt připravil a koordinuje platformu Domovy sobě!, kde domovy sdílí příklady dobré praxe a yourchance plošně nabízí nejrůznější formy podpory vychovatelům i dětem. "Celý tým yourchance, ale především koordinátoři projektu Začni správně jsou již přes měsíc každý den v terénu a pomáhají nejen dětem a vychovatelům v dětských domovech, ale zejména mladým lidem, kteří již z domova odešli. Řada z nich se díky současné složité situaci dostala do bezvýchodné situace. Ztratili práci, nemají kde bydlet, a hlavně jim chybí jakékoliv rodinné zázemí a možnost se na rodinu obrátit. Jsou to každodenní smutné příběhy, které dostávají rychlý spád a děláme vše proto, aby mladí v bezvýchodných situacích viděli světlo v tunelu, měli se od čeho odrazit a našli pevnou půdu pod nohama…," vysvětluje Gabriela Křivánková, spoluzakladatelka yourchance.

Projekt Začni správně má desetiletou historii. Od začátku pomáhá mladým lidem z dětských domovů nebo pěstounské péče, aby se po odchodu postavili na vlastní nohy a byli schopni žít plnohodnotný a samostatný život. Jsme rádi, že cíl vytvořit funkční systém integrace mladých dospělých, kteří opouštějí dětské domovy a pěstounskou péči, se podařilo naplnit již před několika lety a teď je plně k dispozici těm, kteří ho potřebují využít. Je dostupný celoplošně, zapojeno je do něj 85 % dětských domovů a aktuálně poskytuje zázemí více než 700 mladých lidí. Na realizaci má zásluhu 25 členů interního týmu a dvě stovky dobrovolníků.

Pomoc ve stavu nouze

Usilovná práce koordinátorů směřuje do dětských domovů ve všech regionech ČR. Na základě individuálních potřeb vozí do domovů roušky, včetně těch vlastnoručně šitých, zprostředkovávají dodání respirátorů, ochranných rukavic, antibakteriálních krémů a litrů dezinfekce. Do několika domovů osobně předali také počítače pro on-line výuku dětí a čističky vzduchu.

close Předání ochranných pomůcek v Dětském domově v Hranicích info Zdroj: Začni správně zoom_in

"S příchodem nouzového stavu jsme v Začni správně začali mapovat potřeby jednotlivých dětských domovů a našich mlaďochů, kteří už bydlí na vlastní pěst. Ukázalo se, že je toho hodně, co bychom pro ně mohli udělat. S telefonem u ucha jsem zasedla k počítači a po několika dnech se mi díky podpoře skvělých dobrovolníků a pracovníků dalších organizací povedlo mnohé tyto potřeby uspokojit. Byl to skvělý pocit," přibližuje situaci v terénu Tereza Pelikánová, koordinátorka projektu Začni správně v Praze a Středočeském kraji.

A jaké byly ohlasy a zprávy z dětských domovů? "Děkujeme projektu Začni správně za spolupráci, která momentálně probíhá kvůli řešení korona krize. Velmi si vážíme každé pomoci, obzvláště té, která reflektuje potřeby dětí dětského domova, neboť si málo lidí uvědomuje, že právě dětské domovy v době, kdy jsou uzavřeny školy, sportoviště, služby apod., pracují na 150% výkon a musí zaměstnat děti, stejně jako učit za učitele, prát, žehlit, vařit, vymýšlet program 24 hodin 7 dní v týdnu. Děkujeme za poskytnuti počítače, který využijeme pro edukační činnost našich dětí. Děkujeme i za ochranné prostředky, sladkosti, ale také za on-line konzultace, neboť oceňujeme každou využitou chvilku, která děti zabaví nebo jinak obohatí," popisuje složitou aktuální situaci Radim Kratochvíl, ředitel Dětského domova Plumlov.

Ředitelka Dětského domova Horšovský Týn Pavla Čepičková o spolupráci řekla: "Začni správně nám dodalo dva funkční počítače, které nám velmi posloužily při plnění domácích úkolů s dětmi v izolaci. Za zájem a praktickou pomoc jsme moc rádi a spolupráce s projektem je pro nás přínosná."

Nová facebooková platforma

Smyslem nové facebookové platformy Domovy sobě! je sdílení zkušeností mezi dětskými domovy a podpora ze strany yourchance o.p.s. a jejího projektu Začni správně.

Domovy sobě! reflektuje aktuální potřeby dětských domovů a rozlišuje tři roviny přímé podpory: 1. vzdělávání a motivaci vychovatelů – připravuje webináře a tipy pro vychovatele na různá témata zpracovaná experty na danou oblast, pro zaměstnance DD poskytuje bezplatnou krizovou intervenci a konzultace s koordinátory projektu Začni správně, 2. on-line výuku a tipy na vzdělávání předškoláků i žáků základních a středních škol, odbornou pomoc pro mladé, kteří z domova již odešli – nabízí výuková videa, pracovní listy, on-line cvičení, vedení on-line výuky a doučování žáků všech stupňů ZŠ a SŠ, konzultace s psychology pro mladé, 3. vzájemnou podporu – sdílení příkladů dobré praxe, sdílení pomoci, dobrovolnictví.

Základními pravidly skupiny Domovy sobě! jsou nenároková bezplatná pomoc, nekritické jednání, zodpovědnost vůči sobě navzájem a respekt k jedinečnosti každého nás. Stát se členem je snadné, stačí se připojit na facebookové stránce Domovy sobě!

"Čas karantény je možné v dětských domovech využít pro větší stmelení dětí. Právě pro ně a jejich vychovatele jsme v rámci našeho druhého projektu Finanční gramotnost do škol otevřeli novou soutěžní kategorii on-line soutěžní hry Rozpočti si to! Hra prověřuje a zdokonaluje finanční a digitální gramotnost a rozvíjí zdravé finanční návyky zúčastněných," přibližuje Michaela Škorničková, metodička obou projektů yourchance.

Rozpočti si to! pro rodinné skupiny z dětských domovů probíhá od 10. dubna 2020 na webové adrese www.rozpoctisito.eu a potrvá až do 30. května 2020.

RENATA MAJVALDOVÁ