close Botanická putování Kyprem. info Zdroj: BZ zoom_in Botanická putování Kyprem. Kypr je místo s mimořádnou biodiverzitou rostlin i živočichů. Jeho flóra čítá bezmála 2000 původních druhů.

„Z pohledu botanické zahrady představuje Kypr především velmi atraktivní botanickou lokalitu. Díky spolupráci s tamními autoritami v oblasti ochrany přírody a také s kolegy v botanických zahradách můžeme významně obohacovat sbírky a expozici flóry středozemních rostlin u nás v Troji. Díky povolení ke sběru semen od Ministerstva zemědělství a životního prostředí Kyperské republiky mohla naše botanická zahrada uspořádat na podzim roku 2018 a 2019 sběrové expedice, během kterých se podařilo získat více než 200 nových druhů rostlin,“ říká Bohumil Černý, ředitel Botanické zahrady hl. m. Prahy.

Kypr jak ho neznáme

Kniha Botanická putování Kyprem představuje kyperskou přírodu ve třech různých ročních obdobích (časné jaro, konec léta a počátek zimy) a přibližuje čtenáři výraznou proměnu, kterou tamní vegetace prochází během relativně krátkého období a také to, jak tuto proměnu ovlivňuje množství a rozložení srážek během roku. Je zde také věnována pozornost fenoménu kulturní krajiny ve Středozemí, jíž už po několik tisíciletí ovlivňuje činnost člověka, a která ostrov přetvořila do podoby, jakou známe dnes. I přesto zde zůstala celá řada mimořádně cenných přírodních lokalit i historických památek, jež dnes obdivují návštěvníci z celého světa. Současné aktivity místních autorit v ochraně biodiverzity a také v obnově lesů na místech historických rudných dolů a lomů ukazují aktivní snahu zachovat tyto jedinečné lokality i pro další generace. 

Přehlídka flóry Středozemí v Troji

close Botanická putování Kyprem. info Zdroj: BZ zoom_in Botanická putování Kyprem. Rostliny z expediční činnosti kurátorů trojské botanické zahrady jsou vysazeny z části v expozici flóry Středozemí. Menší expozice flóry Kypru, zaměřená především na suchomilné rostliny, vznikla i v Ornamentální zahradě a další rostliny dovezené z Kypru jsou udržovány jako nádobové rostliny v pěstebním zázemí botanické zahrady. V trojské zahradě najdou návštěvníci typické dřeviny jako dub olšolistý (Quercus alnifolia), který je kyperským národním stromem, nebo trvalky jako hlaváč kyperský (Lomelosia cyprica), šišák kyperský (Scutellaria cypria), pupavu nejmenší (Carlina pygmaea), hojník kyperský (Sideritis cypria), nebo typické byliny – různé druhy dobromysli (Origanum dubium, O. tenuifolium, O. cordifolium) a šalvějí (Salvia willeana aj.).

Autor: Darina Miklovičová