Dvacetiletý student historie a politické ekonomie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se dne 16. ledna roku 1969 upálil. Tento čin spáchal na protest proti potlačování svobod a pasivnímu přístupu veřejnosti po začátku okupace Československa armádami států Varšavské smlouvy. Na rozsáhlé popáleniny dne 19. ledna zemřel.

Památníky

V Praze byl k uctění památky Jana Palacha zhotoven pomník v dlažbě před Národním muzeem, pomník s posmrtnou maskou je umístěn na budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na náměstí Jana Palacha, pomník Jana Palacha a Jana Zajíce je na místě činu na Václavském náměstí, pomník upomínající studentovu smrt je na budově bývalé polikliniky popálenin v Legerově ulici a dále na Alšově náměstí, Palachův pylon je dále u budovy Federárního shromáždění.

Pomník je dále u bývalého palachova gymnázia v Mělníku a na památník byl přebudován jeho rodný dům ve Všetatech. První Palachův památník na světě byl v roce 1970 umístěn na Piazza Jan Palach v Římě. Náměstí bylo po Janu Palachovi pojmenováno a bronzová socha představuje oběť mezi plameny.

Literatura, hudba a film

Románové zpracování knihy „Slunce v úplňku“ autorky Lenky Procházkové zachycuje posledního půl roku života Jana Palacha. Autorem knihy „Jan Palach: Zpráva o životě, činu a smrti českého studenta“ je Jiří Lederer, Osudové dny Jana Palacha“ zpracoval Jan Boris Uhlíř. Ladislav Hejdánek vydal knihu „Symbol a skutečnost“. Americký básník David Shapiro napsal báseň „The Funeral of Jan Palach“ (Pohřeb Jana Palacha).

 

Hudební klip k písni Club Foot skupiny Kasabian byl věnován Janu Palachovi. Dále to byly písně „Ticho“ Bohdana Mikoláška a píseň „Dědicům Palachovým“, „Marat ve vaně“ a „Atlantis“ od Karla Kryla. Píseň k uctění památky Jana Palacha nazvanou „Kam tenkrát šel můj bratr Jan“ nazpíval Karel Gott.

O činu a následujících událostech mezi jeho blízkými byla natočena filmová trilogie „Hořící keř“. O posledních měsících života vypráví film režiséra Roberta Sedláčka „Jan Palach“.

 „Pieta“ - fotografika, autorka Eva Hubatová (k uctění památky Jana Palacha).

EVA HUBATOVÁ