V oboru elektrikář se soutěže zúčastnilo celkem 20 týmů z celé republiky a Akademie řemesel - Střední škola technická z Prahy 4 veze třetí místo ze soutěže se zadáním „Navrhněte a zapojte bezdrátově ovládané osvětlení pro chytrý dům EATON xComfort”. Soutěž vyhrál tým Střední elektrotechnické školy v Ostravě, druhé místo obsadily Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová. Celkově se prezentací zúčastnilo 31 škol, které veřejnosti interaktivní formou představily svá vyučovaná řemesla a práci svých studentů.

Centrálním bodem projektu je pak každoroční setkání učňů, učňovských zařízení, ale i odborných cechů a dalších subjektů z odvětví, kde mohou žáci poměřit své schopnosti v soutěži Machři roku, školy vyměnit své zkušenosti a poznatky, navázat nové spolupráce, či představit jednotlivá řemesla. To vše před zraky široké veřejnosti. Tento projekt vznikl v reakci na dlouhodobě se prohlubující problémy v odborném školství, které vyústily v alarmující nedostatek kvalifikovaných řemeslníků.

PETR HERČÍK