Program bude dále rozvíjet komunikační schopnosti v českém jazyce a podnikavé kompetence. Projekt Vítej v Česku realizuje yourchance s finanční podporou MŠMT a ve spolupráci s Velvyslanectvím Ukrajiny. Vše o projektu na webu Vítej v Česku.

close Atmosféra setkání. info Zdroj: archiv Yourchance zoom_in Atmosféra setkání. Není nám lhostejná situace ukrajinských válečných uprchlíků, a proto vznikl podnět k realizaci adaptačního programu s řadou integračních aktivit Vítej v Česku. „Při jeho přípravě jsme vycházely z mnohaletých zkušeností s integrací mladých dospělých opouštějících systém náhradní rodinné výchovy, z realizace projektů rozvoje zdravých finančních návyků a podnikavých kompetencí napříč věkovými kategoriemi i skupinami z různého sociálně obtížného prostředí. Navíc máme zkušenosti z posledních let, kdy jsme úspěšně sdíleli naše know-how s organizacemi na Ukrajině (v Charkově), v Itálii a v Indonésii,“ říká k myšlence projektu Jana Merunová, lídr a iniciátorka projektu Vítej v Česku.

close Titulní strana knihy pro účastníky adaptačního programu Vítej v Česku. info Zdroj: archiv Yourchance zoom_in Titulní strana knihy pro účastníky adaptačního programu Vítej v Česku. Projekt Vítej v Česku zahájil adaptačním programem pro děti a mládež ve věkové kategorii 6–15 let. Úvodní modul je v rozsahu 20 hodin týdně. Návazné moduly budou sestavovány podle potřeb konkrétních skupin. Programy probíhají pro účastníky zdarma. Forma výuky je interaktivní a tandemová, tedy za paralelní účasti českého a ukrajinského lektora. V další etapě půjde o adaptační programy pro dospělé v kategoriích 16-26 let a 27+. Aktuálně přijímá projekt Vítej v Česku ukrajinské děti do adaptačních skupin a české lektory.