Sešly jsme se s našimi pohádkovými čtecími babičkami, členkami našeho Klubu pohádkových čtecích babiček a dědečků, tedy našimi dobrovolnicemi, které chodí předčítat dětem do mateřských školek.
ELIŠKA BELUHOVÁ