Velká dřevěná loď, podobná pramici, která se po staletí používala pro plavení nákladu, hlavně kamení, písku, ale také soli, obilí, piva. Ten současný byl před dvěma roky udělán pod patronací Vltavanu Čechy, který sdružuje vltavanské spolky z Prahy, Davle, Štěchovic a Purkarce. Je kopií šífu - tzv.“šenáku“, který byl používán na počátku 20. století pro výletní plavby přes Svatojánské proudy.

Dvacetimetrová loď pojmenovaná „Vltavan“, je dílem firmy Kolumbus 92 z Lipníku nad Bečvou. Po 300kilometrové cestě po silnici do Prahy ji v září 2018 požehnal kardinál D. Duka. Již v roce 2019 mohli „naostro“ šíf, který byl pro tuto příležitost vybaven motorem (v minulosti plul pouze samospádem po proudu), ozkoušet Pražané po několik týdnů na pravidelných projížďkách.

A letos?

Od malého přístaviště pod Palackého mostem, vedle lodě Petra, šíf pravidelně vyplouvá až do 31. srpna 2020 na krátké projížďky. Ve všední dny od 14 do 18 hodin, v sobotu a neděli od 10 hodin do 18 hodin. Bude vítán zcela dobrovolný příspěvek na provoz plavidla. Po pražské etapě převezmou v září 2020 šíf Vltavané v Davli, kam jste rovněž zváni. Využijte této unikátní příležitosti, kdy řeka je skutečně na dotek, pohled na Vyšehrad zcela jedinečný a držet mnohametrové kormidlo zážitek nezapomenutelný. Další možnosti a informace na telefonním čísle 731 054 543, K. Mikšovský.

Těmito plavbami symbolicky začíná příprava oslav významného jubilea Spolku Vltavan v Praze, který dovrší v červnu 2021 již 150 let svého trvání. Při této příležitosti bude předán Městské části Praha 2 titul „Vorařská obec“, udělený Mezinárodní vorařskou asociací za velmi dobrou spolupráci s vltavanským spolkem a podporu historie spojenou s řekou Vltavou.

JIŘÍ MEJSTŘÍK, Spolek Vltavan v Praze