Říjnový termín byl zvolen proto, aby případní zájemci o hromadné darování krve mohli k výletu do Prahy využít dne volna, který jim za darování krve náleží, k prodloužení víkendu v Praze. Ten mohou zakončit účastí na nedělních vzpomínkových akcích k Památnému dni sokolstva (8. října) Tentokrát tento významný den ČR vychází na neděli. Zájemci o prodloužený víkend v Praze si mohou s předstihem rezervovat svůj pobyt v sokolském hostelu, případně se obrátit například na hotel William nebo hotel Pytloun Stará zbrojnice, které jsou v těsné blízkosti Tyršova domu.

Za první půlrok roku 2022 při 227 odběrech odevzdalo krev 145 sokolů, což je více než 100 litrů krve. Když k tomu připočteme téměř 1500 litrů za předchozí ročníky - od roku 2005 - dostaneme se k počtu litrů okolo 1600.

Na první hromadný odběr nového - již 9. ročníku - ve čtvrtek 16. února v Michnově paláci se můžete registrovat na tomto odkazu na Google disku.

| Video: Youtube

Darujte krev celý rok!

Nezapomínejte, že Sokolská kapka krve není jen o hromadných odběrech. Darovat krev můžete celoročně. A zapojit se mohou i ti, kteří nejsou členy našeho spolku a svůj odběr pak "darovat" jim sympatické jednotě. Detaily o projektu Sokolská kapka krve, zapojení, darování a další podrobnější informace jsou na webu projektu https://www.sokolskakapkakrve.cz.

S nápadem tohoto projektu přišel před lékař VFN v Praze a člen Sokola Praha-Libeň Vít Jakoubek a z původní aktivity pro pár přátel se projekt rozšířil do sokolských jednot po celé republice. Právě Vít Jakoubek je tím, kdo na začátku roku počítá odběry a množství darované krve. Před zahájením letošního ročníku také oznámí množství loni darované sokolské krve. „Vím, jak je dárcovství krve důležité. A uplynulé období pandemie to jenom potvrdilo,“ říká Vít Jakoubek.

Rekordmanem je Josef Nekovář, se 120 odběry. Za svůj přístup získal nejen Zlatý kříž Českého červeného kříže II. třídy, ale i Cenu Fair play Aloise Hudce v anketě Sokol roku 2019.

Autor: Jiří Reichl