„Při této akci, která se již stala u příležitosti významných dnů našeho spolku tradicí, panuje vždy skvělá nálada, z čehož mám velkou radost. Přijde řada mladých lidí, kteří svým činem dokazují, že jim naše hodnoty laskavost, osobnost a komunita nejsou cizí,“ říká starostka České obce sokolské Hana Moučková. Zdůraznila, že ji zejména těší, že v loňském roce se na odběrová lůžka podařilo přilákat 122 prvodárců. „To byl jeden z cílů loňského roku, protože od lékařů víme, že kmen dárců stárne a je třeba jej omladit. Snad se to i s naším přispěním daří, protože ač se to vzhledem k letošnímu 160. výročí založení Sokola nezdá, jsme mladým spolkem. Většina našich členů má do 26 let,“ dodala Hana Moučková.

Ve spolupráci s Oddělením hematologie a krevní transfuze Ústřední vojenské nemocnice v Praze budou v Michnově paláci připravena 4 odběrová lůžka pro ty, kdo se dopředu zaregistrují na konkrétní čas v této tabulce. Zaregistrovat se mohou i ti zájemci, kteří nejsou členy Sokola. Mohou tak využít možnosti podívat se do jindy nepřístupných prostor paláce, který je jednou z dominant Malé Strany a hlavně přispět svým drobným dílem k dobré věci a pomoci tak lékařům při boji o záchranu života těch, kteří krev akutně potřebují.

Pokud by někdo chtěl řady dárců krve rozšířit, po darování krve v Michnově paláci, získá krásnou odměnu. Pokud to na tento odběr nestihne, může se zapojit v kterékoliv transfuzní stanici a odběr pak ve své oblíbené sokolské jednotě. „Letos už víme o několika nováčcích. Vždy máme radost z toho, že se podařilo zlákat další prvodárce. Jsou to hlavně jednoty ze župy Jungmannovy, kde má dárcovství díky Sokolu Komárov už tradici. Právě tato jednota nenechává nikoho na pochybách ani letos a vládne tabulce s 32 dárci, kteří už byli na 54 odběrech,“ říká zakladatel celého projektu, lékař VFN v Praze a člen Sokola Praha-Libeň Vít Jakoubek.

Jeho nápad původně pro pár přátel se rozšířil po celé republice. „Mám radost z toho, že počet sester a bratrů, kteří se do projektu zapojují, postupně roste. Letos projevili zájem v Jihlavě a podle posledních zpráv se nápad líbí i tamní nemocnici, takže v únoru by mohl být hromadný odběr tam. Pokud by se našel někdo další, budeme jenom rádi,“ říká zakladatel projektu a člověk, který počítá výsledky, člen Zdravotní komise ČOS Vít Jakoubek.

Více o projektu, včetně zajímavých detailů se dozvíte na www.sokolskakapkakrve.cz, kde je i rozcestník na seznam odběrových míst.

Autor: Jiří Reichl