Obec Sluštice požádala o finanční dotaci na výměnu oken na budově bývalého hostince prostřednictvím Místní akční skupiny (MAS) Regionu Pošembeří o.p.s. Dotaci na projekt se podařilo úspěšně získat.

Budova bývalého hostince (na začátku 20. století pod názvem „U Nováků“, v 90. letech pod názvem „U Chejnů“) se nachází v centru obce Sluštice a je nedílnou součástí obecní návsi, kterou má obec v plánu celkově postupně rekultivovat a všechny prostory využívat výhradně pro kulturní účely obce a občanů.

Tři králové v Praze
Tři králové potěšili svou návštěvou také pražské Čakovice

Obec tuto starou budovu odkoupila v r. 2020 od soukromého majitele a jelikož obec nemá vhodné prostory pro pořádání schůzí obecního zastupitelstva a různých kulturních a společenských akcí, rozhodla se obnovit a zrekonstruovat jak hostinec v přízemí, tak společenský sál ve druhém podlaží.

Součástí projektu je tak první etapa rekonstrukce budovy, která zahrnuje výměnu všech 13 velkých oken a výměnu elektro rozvaděče. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z podpory projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Region Pošembeří.