K upevnění vzájemných hornických vazeb není ani Hlavní město Praha žádnou překážkou.

Profesionálové i příznivci

Zahájený nezadržitelný útlum českého hornictví poznamenal v roce 2016 i zastoupení a zaměření činnosti Hornického spolku Praha. Přestože spolková činnost je především zaměřena na sdružování profesionálů a příznivců hornictví, rozšiřování nejnovějších vědeckotechnických poznatků a tolik pro hornictví potřebné Public Relations, převažuje v činnosti spolku zachovávání hornických tradic, vč. zajišťování účasti na společenských akcích v Praze a dalších hornických městech ČR.

Mezi takové akce patřily Hornickým spolkem zorganizované výstavy fotografií zdokumentovaných patronek hornictví sv. Barbor rozmístěných na území Hlavního města Prahy (2017), vývoje hornických lamp, kahanů a svítidel (2018) a připravovaných projektů revitalizace území po ukončené těžbě hnědého uhlí (2019). Pro umístění expozic se vždy našlo důstojné místo ve společných prostorách Domu ČSVTS na Novotného lávce v Praze.

Hornické spolky v Parlamentu

Mezi další významné akce Hornického spolku Praha nepochybně patřila v roce 2018 tzv. „Hornická paráda“ za podpory dalších hornických spolků z Česka a Slovenska. Průvod hornických spolků centrem Prahy se uskutečnil u příležitosti oslav svátku sv. Barbory, ochránkyně horníků, kameníků, dělostřelců, hasičů a dalších oborů lidské činnosti v rámci oslav 100. výročí vzniku republiky.

Hornické spolky přivítal ve společných prostorách Parlamentu České republiky i předseda Senátu Parlamentu České republiky pan Jaroslav Kubera. Hornický spolek Praha za podpory ÚMČ Prahy 1 uspořádal dne 9. září 2020 na Kozím plácku malé připomenutí Hornického dne u příležitosti 771. výročí vydání Jihlavského horního práva.

Přestože nová opatření proti šíření koronaviru znesnadňují i spolkovou činnost, tak věříme, že se nám v letošním roce, za dodržení všech epidemiologických opatření, v předvečer svátku sv. Mikuláše u sochy sv. Barbory na Karlově mostě podaří předat pražským čertům poslední černé uhlí, které se vytěží v České republice. Tímto všechny čerty a nejen je srdečně zveme.
Zdař Bůh!
MIROSLAV HAKL,
tajemník Hornického spolku Praha