Kdo jsme?

Působíme v okolí Černého Mostu na Praze 14 a poskytujeme odbornou pomoc a podporu dětem, které procházejí náročnými životními situacemi (zažívají domácí násilí, jsou zanedbávané nebo sexuálně zneužívané, setkávají se se šikanou ve škole, sebepoškozují se, mají poruchy příjmu potravy, jejich rodiče jsou závislí na návykových látkách a alkoholu, jsou ve výkonu trestu odnětí svobody a oni v pěstounské péči prarodičů či sourozenců).

Klienti sem chodí trávit smysluplně svůj volný čas, pracovníci jim pomáhají se školní přípravou a v neposlední řadě s nimi řeší jejich náročnou životní situaci. Pro lepší představu zde uvádím několik anonymizovaných příběhů o našich klientech.

Příběhy klientů

Michaela

Michaela je 15-ti letá dívka, která je velice kamarádská a pomáhá ostatním. Je nadanou malířkou a vášnivou čtenářkou. Bydlí s rodiči na ubytovně, je jedináček.Rodiče jsou časově velice zaneprázdněni, nevydělávají moc peněz a navíc jsou závislí na alkoholu. Michaela si s námi chodí povídat o jejich radostech i starostech.

Simona

Simona je 13-ti leté milé, tiché děvče, které bývá často smutné. Bydlí v malém bytě s rodiči, dědečkem, starším bratrem a nevlastní roční sestrou, která je u nich v pěstounské péči. Její otec je stále v zaměstnání (na cestách) a matka je plně vytížena péčí o dvouleté dítě a nemohoucího otce (dědečka Simony). Simona veškeré oblečení dědí po svém bratrovi nebo z "Pacifického šatníku". Nemá moc kamarádů ani pozornosti v rodině, proto navštěvuje náš klub Pacific, kde ji respektujeme a věnujeme se jí.

Kamila, Katka a Dominik

Kamila, Katka a Dominik jsou tři sourozenci, (15, 13 a 11 let), kterým se podařilo před rokem přestěhovat od otce, který se na nich dopouštěl domácího násilí. Jelikož v předchozím bytě byly štěnice, přišly tak o veškerý nábytek. Spaly rok na karimatkách na zemi. Po roce shánění, se nám podařilo, pro ně sehnat tři postele, aby matka nespala na gauči s jednou z dcer, což je velice nepohodlné.

Mají malý byt, proto je úžasné, že se nám pro ně podařilo sehnat vyvýšenou postel s psacím stolem, který mají nyní jen jeden (pro tři studenty). Děti jsou umělecky nadané (hudba, tanec, píší povídky a jsou nejlepší mi čtenáři ve třídě), jsou přátelské, svědomité, je na ně spolehnutí. Jejich matka je velice pracovitá a stará se o ně, jak nejlépe dovede, ale jelikož k dnešnímu dni jejich otec dluží skoro 400 000,-Kč na alimentech, které matka vymáhá soudně, jsou na tom finančně velice špatně a nemohou si ze svých zdrojů dovolit příliš, proto aktivně využívají pomoci KC Motýlku. Sourozenci pracovníkům NZDM Pacific řekli, že díky nim mají hezké dětství a ne jen starosti.

Motýlek letos slaví 20 let činnosti. Poskytujeme tři registrované sociální služby, kromě nízkoprahového klubu Pacific (NZDM) provozujeme také Sociálně aktivizační službu (SAS), která pomáhá ke zdravému vývoji dětí z rodin žijících v nepříznivých podmínkách, a Centrum denních služeb (CDS) pro rodiny mladých lidí s postižením.

Všechny tyto výše uvedené služby jsou realizovány v Komunitním centru Motýlek v Praze na Černém Mostě, některé i terénní formou v bydlišti klientů apod. V Komunitním centru pracuje tým stálých zaměstnanců, externích spolupracovníků a v práci mu pomáhají desítky dobrovolníků. Za to jim patří velký dík!

V případě zájmu se o nás více dozvíte na webových stránkách.

Rovněž máte možnost zatelefonovat anebo se osobně sejít v NZDM Pacific s pracovníky.

Barbora Janurová,
DiS. Vedoucí NZDM Pacific