Pražská organizace vozíčkářů více než dvacet let realizuje program Přes bariéry, který se svým obsahem zaměřuje v praktickém i teoretickém smyslu na problematiku přístupnosti budov a veřejného prostoru. Spektrum informací je určené nejen vozíčkářům, ale komukoliv z široké veřejnosti.

 Dostupné informace

Na specializovaném webu se například můžete dozvědět, co nabízí cestujícím s pohybovým postižením MHD, kdo provozuje individuální mikrobusovou přepravu, jaké pražské turisticky atraktivní trasy jsou vhodné pro návštěvníky na vozíku, nebo kde jsou bezbariérové toalety, které mohou využít rodiče s kočárkem.

V případě, že plánujete bezbariérovou úpravu bytu, zpřístupnění základní školy, kanceláře či podnikatelského prostoru, pomůže vám poradna architekta. Ten vám doporučí nejen jak postupovat technicky, ale také kde získáte finanční podporu. Aktuálně pro svůj projekt můžete využít například Program podpory v oblasti přístupnosti a odstraňování bariér na území hl. m. Prahy pro rok 2021, o němž se dozvíte v rubrice Aktuality nebo přímo na stránkách MHMP.

Obsáhlá databáze

Nejvýznamnější podíl obsahu webu Přes bariéry ovšem tvoří databáze profesionálně zmapovaných objektů, v níž najdete podrobné a ucelené informace o přístupnosti jednotlivých míst. Pokud se chystáte navštívit třeba muzeum, můžete si tu vyhledat, jestli je v budově výtah a jaké má rozměry, případně kde najdete upravený vedlejší vstup, je-li ten hlavní bariérový.

Databáze obsahuje více než 4OOO pražských i mimopražských objektů, kulturních a zdravotnických zařízení, úřadů, restaurací, škol a další infrastruktury. Se základním zhodnocením míry bezbariérovosti budovy vám pomůže jeden ze tří piktogramů v semaforové barevnosti, který klasifikuje zmapované místo na přístupné, částečně přístupné nebo obtížně přístupné až nepřístupné.

A dozvědět se můžete mnohé i o přístupnosti městských zelených ploch. Mimochodem, věděli jste, že na území Prahy 1 je více než 40 veřejných parků a zahrad?

Mgr. JAROSLAVA FRANKOVÁ 
Pražská organizace vozíčkářů