Básnířka, prozaička a publicistka je členkou Obce spisovatelů a PEN klubu. Autorčino básnické dílo včetně bibliofilií čítá čtyři desítky titulů. Dále vydala pět próz a je zastoupena ve čtyřiačtyřiceti sbornících.

Její tvorba byla přeložena do němčiny, francouzštiny, bulharštiny, polštiny, italštiny, hornolužické srbštiny a esperanta. V průběhu let obdržela několik významných cen a čestných uznání. Za českou poezii získala v roce 2001 Cenu Jana Zahradníčka. Uznávaná literátka se již od mládí zajímala o historii. Tyto znalosti uplatnila i v obsáhlé tvorbě a mnohé památky v průběhu let také navštívila.

Tentokrát se zaměřila na významné osobnosti z oblasti výtvarného umění. Tvůrčí inspirací bylo pro ni setkání francouzského malíře Paula Gauguina a nizozemského malíře Vincenta van Gogha. Vydala se proto do francouzské Bretaně a po stopách těchto dvou postav navštívila i sluncem prozářené město Arles.

Útlou básnickou skladbu vydalo Vydavatelství ARTKRIST, pro mě bylo ctí ji ilustrovat.

Text: Eva Hubatová