Souvisí to se záměrem organizace postupně rozšiřovat nabídku programů pro pacienty, což se mimo jiné daří i s pomocí grantového programu Vy rozhodujete, my pomáháme, který pravidelně vyhlašuje Nadační fond Tesco.

Momentálně probíhá na prodejnách zákaznické hlasování v rámci již 13. kola grantového programu, které určí vítězné projekty v celkem 70 regionech, mezi které Tesco rozdělí 3 150 000 korun. Hlasovat je možné až do 6. srpna.

Kde je smích, je i naděje… Dlouholeté motto organizace Zdravotní klaun dostává v poslední době nové rozměry. Zdravotní klauni se už totiž aktivně nepodílejí pouze na zlepšení psychického stavu pacientů, ale také přímo na zlepšení jejich stavu fyzického.

Tak jako je tomu právě na oddělení dětské rehabilitace ve Fakultní nemocnici Motol v Praze. „Od ošetřujících lékařů klauni nejprve dostanou veškeré potřebné informace o konkrétních částech těla, které mají s jednotlivými dětskými pacienty procvičit. Následně v rámci jejich rehabilitace využívají různé cirkusové prvky. Například nácvik žonglování, které přispívá nejen ke správnému držení těla, ale zlepšuje také koordinaci pohybu a soustředění,“ popisuje Kateřina Slámová Kubešová, ředitelka organizace Zdravotní klaun.

„Pacienti díky tomu neztrácejí motivaci a chuť rehabilitovat, což ve většině případů znamená jejich rychlejší uzdravení a návrat z nemocnice,“ říká Kateřina Slámová Kubešová s tím, že zdravotní klauny je potřeba vnímat jako profesionály, kteří se neustále vzdělávají jak v umělecké oblasti, tak v oborech psychologie a zdravotnictví.

Výzkum potvrdil pozitivní vliv na psychiku Svůj přínos ukázali také například po vypuknutí války na Ukrajině, kdy se někteří přesunuli z nemocnic na slovenské hranice, kde pomáhali zmírňovat utrpení, které potkalo ukrajinské rodiny s dětmi.

„Snažili se, aby se děti alespoň na chvíli necítily jako uprchlíci. Aby se vzdor situaci smály, na chvilku zapomněly, že jsou na neradostné cestě do neznáma, která je plná nejistoty, nepanikařily, pohrály si, komunikovaly beze strachu a bez nutnosti používat náš jazyk, který pro ně byl v té době zcela neznámý,“ prozrazuje Kateřina Slámová Kubešová s tím, že zdravotní klauni svým vystupováním potlačují u pacientů strach a nejistotu.

Potvrzuje to mimo jiné výzkum organizace Zdravotní klaun ve spolupráci s Vídeňskou univerzitou a Fakultní nemocnicí v Motole v rámci dětského programu s názvem Na operační sál! - NOS!, jehož cílem bylo sledovat interakci mezi zdravotními klauny a dětskými pacienty před operačním výkonem, a následně objektivně změřit a vyhodnotit vliv na dětskou psychiku v situaci před operací. Studie ukázala, že děti, které klauni doprovází, mají posléze podstatně lepší vzpomínky na dobu, kterou strávily v nemocnici.„Děti se soustředí na jeho zdánlivě nešikovné kousky či nesmyslné vystoupení a v tom okamžiku klesá napětí, uvolňuje se atmosféra a začíná převládat pozitivní nálada. Je důležité, že zdravotní klauni dokážou vážnou situaci odlehčit, nikoliv však zlehčit,“ poznamenává Kateřina Slámová Kubešová s tím, že atmosféra, kterou klaun před operací změní, se pozitivně odráží také na rodičích a v nemocničním pokoji přetrvává i poté, co klaun odejde.

Od podzimu ve Znojmě, Novém Jičíně či Olomouci Kromě postupného rozšiřování nabídky programů pro pacienty, se organizace snaží stále navyšovat také počet zařízení, která zdravotní klauni navštěvují. I to se například daří právě s pomocí grantového programu Vy rozhodujete, my pomáháme, jehož prostřednictvím Nadační fond Tesco už podpořil činnost organizace částkou přesahující 2 miliony korun, čímž přispěl na realizaci celkem 73 projektů.

„O práci zdravotních klaunů je v současnosti velký zájem. Jsme moc rádi, že díky našemu grantovému programu můžeme přispět k dalšímu rozvoji tak významného, užitečného a dlouhodobě fungujícího projektu, který v těch nejtěžších životních chvílích přináší dobrou náladu do nemocnic, domovů seniorů a hospiců napříč celou Českou republikou,“ říká Katarína Navrátilová, generální ředitelka společnosti Tesco, a dodává že za uplynulých dvanáct kol grantové výzvy se dočkalo podpory už 2 300 dobročinných projektů, mezi které Tesco rozdělilo přes 50 milionů korun.

V České republice aktuálně působí téměř stovka zdravotních klaunů, mezi nimi najdeme například herce, učitele nebo evangelického faráře. Ti všichni momentálně pravidelně navštěvují třiašedesát tuzemských nemocnic, deset domovů pro seniory a jeden hospic. Začátkem podzimu ovšem organizace plánuje zahájení pravidelných návštěv zdravotních klaunů na pediatrických odděleních v nových partnerských nemocnicích – konkrétně ve Znojmě, Novém Jičíně a na dětském oddělení a oddělení následné intenzivní péče ve Vojenské nemocnici Olomouc.

Děkujeme za příspěvek a i vy nám neváhejte posílat ty vaše!