V Třeboradicích, které jsou součástí Městské části Praha-Čakovice, velikonoční tradice udržuje Sousedský třeboradický spolek.

Koledníky tradičně vítá selka ve svém kroji a po vyšlehání uváže koledníkům na pomlázku barevnou pentli a nabídne jim obarvená vajíčka či různé sladkosti. Těm starším ještě něco na zahřátí.