Tentokráte proběhla na piazzettě Národního divadla, kde stály stánky jednotlivých členských zemí EU a mezinárodních organizací. I děti si přišly na své. Byl pro ně připraven bohatý program.

Pro ostatní návštěvníky evropské slavnosti měly účastněné země připraveny různé kvízy, soutěže, kola štěstí ad.

Zkrátka mezi oběma scénami Národního divadla se Evropa skloňovala ve všech pádech.