Strom zatím nemá listoví, a tak v jeho koruně je krásně vidět celou kolonii hnízd. Nutno podotknout, že nájemné neplatí ani jedna ptačí rodinka. Krákání havranů slyším již z dáli. Jejich hlas je poměrně hlučný.

Ozývá se hlubokým krátkým „gag“, „ga“, protáhlým „króó“, „kráá-kráá“, někdy vysokým „kirrr“ i jinými zvuky, zejména nyní zjara. Slabším hlasem je obvykle doprovází paní pěnkava.

Nyní v březnu staří havrani tokají před samičkami, s nimiž po léta žijí; klaní se a vydávají milostné zvuky. Havran polní (Corvus frugilegus) patří do řádu pěvců. Jde o středně velkého ptáka z čeledi krkavcovitých (Corvidae). Podobně jako např. krkavec, kavka nebo vrána má i havran polní významné místo v lidové tvorbě.

Již od dávných dob vystupuje v dobové literatuře a malířství. Obecně byl symbolem blížícího se zimního období, symbolem chudoby, smůly, zkázy. Jméno havrana je spojeno s označením černé barvy – např. „havraní vlasy“.

Konec konců Karel Gott nazpíval písničku – Pár havraních copánků. I já jsem napsal krátkou říkanku: Jdu-li zrána na radnici, zpívají mi dva „slavíci“. Jsou to ale jen havrani, nezbední a ukřičení dacani.