V tento den probíhá tradiční rituál, kdy děti, chlapci, kluci, mládenci, pánové chodí koledovat s pomlázkou, kterou mrskají děvčata z okolí. Ani v Hovorčovicích nezanedbávají tradice.

Koledníky vítá paní domu a po vyšlehání uváže koledníkům na pomlázku barevnou pentli a nabídne jim obarvená vajíčka či různé sladkosti. Těm starším ještě něco na zahřátí.