Díky vyspělým technologiím včetně umělé inteligence se např. mohou výkonné baterie milionů elektromobilů brzy stát součástí globálních úložišť přebytků elektřiny vyrobené ve fotovoltaických a větrných elektrárnách.

Majitelé, jejichž elektroauta aktuálně stojí v garážích, budou pronajímat jejich výpočetní kapacitu třeba provozovatelům počítačových klastrů. Online data ze snímačů teploty, atmosférického tlaku a srážek a záběry z kamer sledujících okolí vozidla, mohou vytvořit globální síť pohyblivých meteorologických stanic a být zdrojem informací pro integrované záchranné a bezpečnostní systémy.

Při besedě byla řeč i o největším problému současné energetiky, kterým je ukládání elektřiny, o její výrobě ve vesmíru a bezdrátovém přenosu na Zemi, nebo o jaderné fúzi, která je svatým grálem čisté energetiky.

close Co všechno může být elektromobil? info Zdroj: Vladimír Dvořák zoom_in Co všechno může být elektromobil?

„Všechny tyto a další výzvy spojené s bezemisní budoucností jsou zároveň velkou příležitostí pro lidi vzdělané v přírodních a technických vědách“ říká lektorka Edita Bromová, absolventka Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské pražské ČVUT.

Školy, které mají zájem o účast ve vzdělávacím projektu, který podporuje energetická společnost Pražská energetika a sdružení Aliance pro bezemisní budoucnost, se mohou hlásit na adrese jeho pořadatele info@portaeduca.cz.