Seminář se uskuteční online ve spolupráci s městem Most a Nadací Proměny Karla Komárka na velmi aktuální téma našich měst, tedy adaptaci na změnu klimatu prostřednictvím modrozelené infrastruktury (MZI).


Seminář v online prostředí

Jedná se o unikátní příležitost sdílet poznatky a zkušenosti s odborníky, kteří patří k nejlepším v ČR a jsou jim svěřovány úkoly národního zájmu. Jsou spoluautory jedinečných koncepčních dokumentů v oblasti adaptace na změnu klimatu pro několik velkých měst v ČR a Akčního plánu pro aplikaci MZI v ČR.

Účastníci debaty se budou moci dozvědět nejenom jejich nejnovější poznatky, ale hlavně praktické zkušenosti se zaváděním systémových opatření MZI do života měst a využívání dotací na tato opatření. Debata bude probíhat online – přes chat budete moci psát své dotazy v průběhu celého semináře.

Kdy?
22.10.2020 (10:00-14:00)
Kde?
Online přes platformu MS Teams – link vám bude zaslán po registraci.

Program semináře

Teoretická část
10:00 - Úvodní slovo
10:10 - Doc. Ing. David Stránský, Ph.D., FS ČVUT v Praze: Zásady hospodaření s dešťovou vodou a legislativa
10:45 - David Hora, DiS., Treewalker, s.r.o.: Zásady zelené infrastruktury
11:20 - Ing. Jiří Vítek, JV PROJEKT VH s.r.o: Zásady modré infrastruktury (hospodaření s dešťovou vodou)


Praktická část
11:55 - Ing. Richard Labanc, Ing. arch. Eliška Nováková, Rehwaldt Landscape Architects: Hospodaření s dešťovou vodou v projektech Rehwaldt Landscape Architects
12:30 - Debata nad praktickými příklady modro-zelené infrastruktury (moderuje doc. Ing. David Stránský, Ph.D.)


Po registraci vám bude zasláno potvrzení na váš email s odkazem, na který se budete moci přihlásit v den semináře. 
Seminář je určen pro zástupce veřejné správy, odborné a široké veřejnosti a je pro všechny účastníky zdarma s nutností registrace.
MARKÉTA HRNČÁLOVÁ,
Ekocentrum Koniklec