Soutěž již 16. rokem pořádá Soukromá střední zdravotnická škola Mělník. Není náhoda, že na závod v první pomoci byli pozváni „zdravoťáci“ z 263. praporu podpory a hasiči z 261. Střediska řízení a uvědomování. Mělnické středoškolačky totiž pravidelně jezdí do Staré Boleslavi prezentovat svou školu během Dne bezpečnosti silničního provozu, jehož je 26. pluk organizátorem. „Když nás paní ředitelka oslovila, neváhali jsme a přijeli jsme soutěž podpořit,“ říká jeden z hlavních koordinátorů Dne BESIP Václav Píša.

Zdravotní péče v polních bojových podmínkách

Vojáci byli součástí doprovodného programu. Během statických ukázek předvedli zdravotnické vybavení v Armádě České republiky, například různé typy individuálních lékárniček, batoh CLS (Combat Life Saver), zdravotnickou brašnu vzor 05 nebo různé druhy transportních prostředků. Děti si mohly zblízka prohlédnout i zdravotnický terénní automobil Land Rover se speciální nástavbou, která je určena k přepravě nemocných a raněných v terénu i po pevných komunikacích. Prezentaci doplnila ukázka výstroje a výzbroje příslušníků vojenské hasičské jednotky, nejvíc žáky zaujal dýchací přístroj nebo oblek proti bodavému hmyzu.

Účastníkům soutěže se však nejvíce líbila modelová situace, kdy jim vojenští zdravotní specialisté ukázali postup ošetření zranění dle principů TCCC (Tactical Combat Casualty Care), neboli neodkladné zdravotní péče v polních bojových podmínkách. Jednalo se o ztrátu dolní končetiny pod kolenem po výbuchu granátu a následné problémy s dýcháním.

Reálný zásah

Příslušníci pluku byli nejen složkou programu, ale poskytli autobus na jednu ze soutěžních disciplín, kde se hodnotilo třídění a ošetření zraněných po nehodě autobusu. Během dopoledne dokonce reálně transportovali dívku po zranění kolene na nosítkách z nepřístupného terénu. „Pomoc vojáků při přenosu zraněné soutěžící byla neocenitelná, bez nich bychom tuto nepředvídatelnou situaci jen těžko zvládli,“ říká Ilona Jiřičková, ředitelka soukromé zdravotnické školy z Mělníka.

Soutěž v první pomoci

Nadporučík Martin Hanus měl možnost projít si všechna stanoviště, kde 18 čtyřčlenných týmů složených ze studentů středních zdravotnických škol po celé republice, plnilo úkoly v poskytování první pomoci: „S kolegyní velice kladně hodnotíme maskovací dovednosti pořadatelů soutěže, některá zranění vypadala velmi reálně. Dále se nám líbila originalita nachystaných modelových situací, figuranti byli šikovní a situaci dobře hráli. Rovněž jsme byli příjemně překvapeni zájmem studentů o naše vojenské vybavení a postupy.“