Připomenout si to můžete na pražském nádraží Praha-Bubny, kde je venkovní výstava různými památníky a také mnoho soch popisující transporty Židů. Už několik let se připravuje vnitřní stálá výstava uvnitř Bubenského nádraží. Stavba chátrá a nic se s ní zatím neděje. Všechno se tam popisuje na velkých plastových značkách. Víc se dozvíte na oficiálních webových stránkách.

Nezapomeňte se podívat na fotky z venkovní výstavy.
VOJTA GALLO