„Zdá se, že s prodlužováním konfliktu na Ukrajině a s vysokou inflací doma ztrácí část české společnosti zájem o podporu obyvatel bojující Ukrajiny. Uvědomujeme si, jak důležité je nepolevit v naší podpoře, a rozhodli jsme se poskytnout plné stipendium dalším deseti studentům, kteří se z důvodu válečného konfliktu ocitli v obtížné situaci,“ uvedl Jiří Schwarz, rektor AAU, a doplnil: „Vřelý dík patří Martinu Kúšikovi, jednomu za zakladatelů AAU, jenž inicioval rozšíření naší loňské pomoci o dalších 10 studentů. Jeho rodinná společnost Odyssey 44 v rámci této podpory zajistí studentům pokrytí životních nákladů, včetně ubytování, stravy a dalších důležitých výdajů.“

Na AAU vedle Ukrajinců studují v hojném počtu také ruští studenti. Důsledky války také jim komplikují život, což si vedení AAU uvědomuje a pomáhá jim v případných nesnázích. „Zatím se nám to daří, neboť vztahy mezi studenty z více než 70 zemí světa jsou harmonické. Přispívá k tomu organizace diskusních fór, na nichž si studenti z celého světa vyměňují názory na palčivé problémy dnešní doby,“ dodal Jiří Schwarz.

Kandidáti na stipendia pro ukrajinské občany o ně mohou žádat do 14. července 2023.

Odyssey 44 je rodinná firma založená roku 2014 se sídlem v Praze. Její zakladatel Martin Kúšik byl dříve spolumajitelem investiční skupiny Penta a investičnímu podnikání se věnuje více než 30 let. Hlavním cílem Odyssey 44 je investovat do výjimečných podniků, které vytváří trvalé hodnoty pro své zákazníky a zaměstnance. Mezi nejvýznamnější investice společnosti patří 75 % podíl ve Sportisimu, řetězci se sportovním vybavením.

Anglo-americká vysoká škola, z.ú., užívající rovněž název Anglo-American University, byla založena v roce 1990, a je tak nejstarší soukromou vysokou školou v ČR. Nabízí studentům ve svých anglických studijních oborech (hospodářská správa, právo, mezinárodní vztahy, humanitní studia, žurnalistika a další) výuku v souladu s americkými vzdělávacími standardy v malých, interaktivně vedených studijních skupinách.

AAU jako první evropská vzdělávací instituce získala v roce 2016 prestižní americkou akreditaci WSCUC, která akredituje tak věhlasné univerzity, jakými jsou Stanford, University of California, Berkeley nebo Chapman, s níž má AAU společný MBA program.